Sökning: "utbildningsekonomi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utbildningsekonomi.

  1. 1. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
    Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

    Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER