Sökning: "utbildningsförväntningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet utbildningsförväntningar.

 1. 1. Invandrarbakgrund och utbildningsförväntningar bland femtonåringar : En kvantitativ analys av faktorer som kan påverka vägen till skolframgång

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosario Råberg; [2013]
  Nyckelord :utbildningsförväntningar; utrikesfödda; infödda svenskar; första generationens invandrare; andra generationens invandrare; kulturellt kapital; humankapital; primära effekter; sekundära effekter;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka skillnader i utbildningsförväntningar bland utrikesfödda och infödda svenskar femtonåringar i Sverige. Tidigare studier har visat att utrikesfödda elever har sämre skolprestation än infödda svenskar, men högre ambitioner att satsa vidare på högskola eller universitet än infödda svenskar. LÄS MER

 2. 2. Familjetyp och förväntad utbildningsnivå : En kvantitativ undersökning om sambandet mellan familjetyp och utbildningsförväntningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Åsa Karlsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTidigare studier visar att familjetyp påverkar utbildning på olika sätt. Elever som bor med ensamstående föräldrar tenderar generellt att ha lägre betyg och testresultat, samt uppnår och förväntas uppnå lägre utbildningsnivå än elever som bor med två föräldrar. LÄS MER