Sökning: "utbildningshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet utbildningshistoria.

 1. 1. Skolplanschernas historieämne : En studie i hur svensk historia illustreras i planscher, undervisningsplan och läroböcker mellan 1920 och 1950

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonas Jonsson; [2022]
  Nyckelord :skolplanscher; visuella hjälpmedel; historieillustration; utbildningshistoria; historieämnets historia.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar det visuella hjälpmedlet skolplanscher. Syftet med studien är att undersöka hur skolplanscher från 1920–1950 (storhetstiden för skolplanscher i Sverige) illustrerar svensk historia och hur dessa illustrationer stämmer överens med undervisningsplanen och läroböcker för historieämnet från samma tid. LÄS MER

 2. 2. En likvärdig skola speglad i historieämnet : En kvalitativ studie av läroplansreformer åren 1978–2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anna-Cissela Nurkkala; [2022]
  Nyckelord :Likvärdighet; utbildningshistoria; läroplansreformer; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Likvärdighet är ett begrepp som ofta florerar i skoldebatten utan att det nödvändigtvis används på samma sätt eller med samma innebörd. Historiskt sett och utifrån tidigare forskning kan en liknande iakttagelse göras då begreppet förefaller byta både form och karaktär i och med läroplansreformer. LÄS MER

 3. 3. ”Med afseende på handarbeten och sysselsättningar har tillämpats den Fröbelska metoden.” : Om Anna Wemans undervisning vid Katarina småbarnsskola vid sekelskiftet 1900.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Celina Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Anna Weman; Katarina småbarnsskola; teaching; pre-school didactics; Froebel; kindergarten; infant school; micro history; women s history; herstory; history of education; Anna Weman; Katarina småbarnsskola; Undervisning; Förskolepedagogik; Fröbel; Barnträdgård; Småbarnsskola; Mikrohistoria; Kvinnlig diakoni; Kvinnohistoria; Utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att med en mikrohistorisk ansats lyfta fram Anna Wemans roll som en föregångare i den svenska förskolans historia. I undersökningen av Wemans pedagogiska material skapas en bild av hur den småbarnsskolornas pedagogiska utveckling i riktning mot Fröbel såg ut vid sekelskiftet 1900. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande i skolans värld : En studie med syfte att undersöka hur elever och lärare upplever elevinflytande i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Democracy; student influence; primary school; Swedish; educational history; Demokrati; elevinflytande; grundskola; svenska; utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elever och lärares upplevelser av elevinflytande i svenskundervisningen. I bakgrunden ges en teoretisk förankring med John Dewey som huvudperson, hans tankar om elevinflytande och demokrati betraktas som centrala för studien. LÄS MER

 5. 5. Skolmatematiken sedd genom dess styrdokument genom tiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Carl Odlander; [2021]
  Nyckelord :matematik; skolmatematematik; styrdokument; styrdokumentens utveckling; utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att undersöka hur matematikens styrdokument och skolmatematiken förhåller sig till varandra, samt hur styrdokumenten påverkar lärarnas egen yrkesutövning. Detta för att vidga förståelsen för hur styrdokumenten interagerar med skolmatematiken, och hur lärare genom tiden har förhållit sig till detta. LÄS MER