Sökning: "utbildningskultur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet utbildningskultur.

 1. 1. Hädanefter får ni kalla mig Asteroiden Lindgren : En undersökning om historiebruket kring Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Historiebruk; Lindgren; Astrid; Vmmerby; Småland; Stockholm;

  Sammanfattning : Astrid Lindgren är en av vår tids största författare och har böcker som läses runt om i hela världen. Genom undersökning av olika artefakter som tillkommit de senaste 12 åren kan en inblick, i hur stor hon faktiskt är denna Astrid, ges. LÄS MER

 2. 2. Landsfader eller tyrann? : Användandet och framställningen av Gustav Vasa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Gustav Vasa; historiebruk; historiekultur; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : På vilket sätt historia brukas är ett viktigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i en digitaliserad värld där vi exponeras regelbundet för sociala medier, matas kontinuerligt med ny information; således har ämnet källkritik numera övergått till att bli oerhört essentiellt. LÄS MER

 3. 3. Ett anpassningsbart minne : Historiebruk kring Drottning Kristina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2017]
  Nyckelord :Drottning Kristina; historiebruk; historiekultur; Curt Weibull; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : Hur historia brukas är i min mening idag ett viktigt fält att undersöka. Vi lever i en allt mer sammankopplad värld med internet och sociala medier. Källkritik har genom detta blivit ett brinnande ämne. LÄS MER