Sökning: "utbildningskvalité"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet utbildningskvalité.

 1. 1. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Kön, ålder och erfarenhet. Avgörande faktorer för hur lärare bedriver sin hälsoundervisning : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar hälsosyn och hälsoundervisning hos lärare i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maziar Khosrawi; Markus Ridhagen; [2017]
  Nyckelord :health; health literacy; health education; health definition; physical education; salutogenic perspective; school; Idrott och hälsa; undervisning; idrottsundervisning; lärare; kvalité; kvalitètsgranskning; utbildningskvalitè; bristfällig behörighet; lärarlicens; obehöriga lärare; olicensierade lärare; läroplan; kursplan; tolkningar läroplan; förståelse läroplan; kunskap hälsa; KASAM; salutogenes; patogenes; salutogen undervisning; patogen undervisning; skola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka vilka variabler som påverkar lärares syn på hälsa och på så sätt också hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är: Vilken är lärares syn på hälsa? Vilken är lärares syn på hälsa, kopplat till ämnet idrott och hälsa? Hur undervisar lärarna om hälsa inom ämnet idrott och hälsa? Påverkar kön, ålder och erfarenhet lärares syn på hälsa och slutligen hälsoundervisningen? Metod Studiens metod är en enkätundersökning som riktas mot undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER