Sökning: "utbildningspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet utbildningspolitik.

 1. 1. Can students' progress data be modeled using Markov chains?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Markov chain; Markov model; Markov process; Statistik; tillämpad matematik; markovkedjor; markovkedja; markov; markovprocess;

  Sammanfattning : In this thesis a Markov chain model, which can be used for analysing students’ performance and their academic progress, is developed. Being able to evaluate students progress is useful for any educational system. It gives a better understanding of how students resonates and it can be used as support for important decisions and planning. LÄS MER

 2. 2. Skolsegregation : En kvalitativ jämförande studie med inslag av diskursanalys om skolsegregation på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Šejla Hrustanović; [2019]
  Nyckelord :School segregation; Education policy; Educational board; Principal; Municipal; Government; Street-level bureaucracy; Skolsegregation; Utbildningspolitik; Utbildningsnämnd; Huvudman; Kommun; Regering; Street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : Today the Swedish education system faces major challenges. This research deals with school segregation and the differences in and among Swedish municipalities, more specifically between Kalmar and Karlskrona. LÄS MER

 3. 3. Svenska skoltornet håller på att rasa. : En kritisk diskursanalys om medias framställning av SverigesPISA resultat inför riksdagsvalet 2014.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; kris; makt; medialisering; Pisa; utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige resultat i Pisaundersökningen 2012 skildrades i media som katastrofalt och som en chock. Pisa-chocken var en del av en större diskurs som handlade om krisen i svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Tilliten till PISA-undersökningarna i matematik bland svenska och finska forskare och politiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Joachim Perdal; [2019]
  Nyckelord :education politics; mathematics; PISA; trust; matematik; PISA; tillit; utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilken tillit politiker och forskare från Sverige och Finland har till PISA-undersökningarna i matematik. I studien undersöks också vilka förändringar som har förespråkats från politiskt håll samt vilka förändringar som har genomförts för att förbättra de svenska och finska elevernas matematikresultat i PISA. LÄS MER

 5. 5. Folkmord i metropolen och periferin : En analys av läroböcker, kursplan och utbildningspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anthonia Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER