Sökning: "utbildningspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet utbildningspolitik.

 1. 1. Historieämnets utveckling och förändring i grundskolan med inriktning mellanstadiet : historieämnet mot politik och samhälle

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matilda Eldh; Malin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Läroplan; historieämnet; samhälle; politik; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten tar sin början i att problematisera hur skolan styrs av politik och samhälle och hur det bidrar till att skolan blir så kallat technestyrt, styrd av efterfrågan på arbetsmarknaden. Allt detta ställs sedan mot det bildningsuppdrag som skolan har. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk – ett ämne i tiden? : En undersökning om sva-lärares uppfattningar om svaämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ulrika Van Manen; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; utbildningsideal; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks sva-lärares uppfattningar om sva-ämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ (IA). Studien finner att sva-lärare upplever styrdokumenten som otydliga och därför organiserar och implementerar svaämnet med beprövad erfarenhet som grund. LÄS MER

 4. 4. Can students' progress data be modeled using Markov chains?

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Markov chain; Markov model; Markov process; Statistik; tillämpad matematik; markovkedjor; markovkedja; markov; markovprocess;

  Sammanfattning : In this thesis a Markov chain model, which can be used for analysing students’ performance and their academic progress, is developed. Being able to evaluate students progress is useful for any educational system. It gives a better understanding of how students resonates and it can be used as support for important decisions and planning. LÄS MER

 5. 5. Skolsegregation : En kvalitativ jämförande studie med inslag av diskursanalys om skolsegregation på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Šejla Hrustanović; [2019]
  Nyckelord :School segregation; Education policy; Educational board; Principal; Municipal; Government; Street-level bureaucracy; Skolsegregation; Utbildningspolitik; Utbildningsnämnd; Huvudman; Kommun; Regering; Street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : Today the Swedish education system faces major challenges. This research deals with school segregation and the differences in and among Swedish municipalities, more specifically between Kalmar and Karlskrona. LÄS MER