Sökning: "utbildningssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet utbildningssystemet.

 1. 1. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. Ledsagande av seniorer i samband med webben : Identifiering av tillvägagångssätt att bistå seniorer i utförandet av uppgifter på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Daniel Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Seniors; Usability; Digital interaction; Browser extensions; Seniorer; Användbarhet; Digital interaktion; Webbläsartillägg;

  Sammanfattning : Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt i ett flertal branscher. LÄS MER

 3. 3. La competencia intercultural en la enseñanza escolar de idiomas extranjeros : Una recopilación de investigaciones anteriores relacionadas con la competencia intercultural en la enseñanza de idiomas extranjeros

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Lund; [2019]
  Nyckelord :Culture; L2; Spanish as a foreign language; foreign languages; modern languages; intercultural competence; intercultural dialogue; interculturality; Swedish National Agency of Education Skolverket ; EU; UNESCO; the Common European Framework of Reference for Languages.; Kultur; L2; spanska som främmande språk; främmande språk; moderna språk; interkulturell kompetens; interkulturell dialog; interkulturalitet; Skolverket; EU; Unesco; Gemensam Europeisk Referensram för Språk.; Cultura; L2; ELE; idiomas extranjeros; competencia intercultural; diálogo intercultural; interculturalidad; La Agencia Nacional de Educación Sueca Skolverket ; UE; el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.;

  Sammanfattning : Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, lo que exige nuevas y mejores destrezas en cuanto al comportamiento en contextos interculturales, es decir, contextos donde se encuentran dos o más culturas de manera igualitaria. Documentos rectores para la educación, tanto nacionales (suecos) como internacionales subrayan la importancia de éstas. LÄS MER

 4. 4. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska : Perspektiv på kompetensutveckling hos specialistsjuksköterskor inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Green; [2019]
  Nyckelord :Avacnerad klinisk specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Sjukvården i Sverige är hårt belastad och det finns en utbredd brist på kompetent personal såsom specialistsjuksköterskor. Den svenska regeringen beställde därför en utredning, gällande en översyn av utbildningssystemet. Utredningen, SOU 2018:77, presenterades hösten 2018. LÄS MER

 5. 5. "Det finns så mycket att säga, men vem ska man säga det till?" : Framgångsfaktorer för sent anlända ungdomar under och efter gymnasiets introduktionsutbildning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Katarina Harnesk; Sofia Johansson Ehn; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; introduktionsutbildning; framgångsfaktorer; nyanlända ungdomar; skolerfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om sent anlända gymnasieungdomars erfarenhet av sin introducerande utbildning i Sverige och undersöka vilka faktorer de själva lyfter fram som avgörande för deras framgångar. Vi har med hjälp av narrativt inriktade intervjuer undersökt 10 ungdomars erfarenheter av mötet med det svenska skolsystemet, hur de mottogs på introduktionsutbildningen och hur de på kort tid lyckades genomföra studierna och ta sig vidare in på ett nationellt gymnasieprogram. LÄS MER