Sökning: "utbyggda nominalfraser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden utbyggda nominalfraser.

 1. 1. Integrerad grammatikundervisning. En pilotstudie om hur elevers texter och metaspråk kan utvecklas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lessmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans svenskämne sker ofta grammatikundervisningen isolerat, som ett enskilt moment som skall bockas av från det centrala innehållet i läroplanen. En sådan undervisning har i forskning visat sig vara tämligen meningslös om syftet är att bidra till att eleverna skall utveckla sitt språk. LÄS MER

 2. 2. En färgglad krokodil som simmade runt : En kvantitativ innehållsanalys av lågstadieelevers användning av nominalfraser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Skyggeson; Michaela Johansson; [2016]
  Nyckelord :Attribut; Elevtext; Kvantitativ innehållsanalys; Nominalfras; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning inom svenskans grammatik med fokus på nominalfraser. Nominalfraser bidrar till att texter blir mer informationsrika och används om man vill beskriva exempelvis ett föremål eller en levande varelse. LÄS MER

 3. 3. Har grammatiken någon betydelse? : En undersökning om grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i elevtexter i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sara Nordin; [2014]
  Nyckelord :grammatik; elevtext; gymnasiet; nationella prov;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning av grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i det skriftliga nationella provet i svenska 1 på gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka om grammatiska skillnader har någon påverkan på om elevtexten erhåller betyget A eller C. LÄS MER

 4. 4. En konservativ samhällsomstörtare? : Syntaktiska skillnader mellan språket i Aftonbladet och Dagligt Allehanda från år 1831

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Holgersson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en kvantitativ undersökning av språket i två svenska dagstidningar från år 1831, Aftonbladet och Dagligt Allehanda. Syftet är att ta reda på om det finns några syntaktiska skillnader mellan tidningarna. LÄS MER