Sökning: "utdelningspolicy"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet utdelningspolicy.

 1. 1. Förändrades svensk utdelningspolicy under finanskrisen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Hansson; Emil Holmström; [2020]
  Nyckelord :Finanskrisen; finansiella livscykelteorin; signaleringsteorin; agentteorin; bird-in-hand teorin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida svensk utdelningspolicy påverkades av finanskrisen 2008- 2009, samt vilka determinanter som gällde vid beslut om utdelningspolicy på den svenska marknaden innan och under krisen. Detta genom att fokusera på företags benägenhet att betala utdelning. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet, en faktor som påverkar företags utdelningspolicy? : En studie på den svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amel Skrijelj; Bergquist Klas; [2020]
  Nyckelord :ESG; sustainability; CSR; dividend; stability.; ESG; hållbarhet; CSR; utdelning; stabilitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har blivit ett allt mer aktuellt ämne och kan ge effekter på ett företags finansiella utveckling. Tidigare forskning har studerat inverkan av denna effekt på ett finansiellt plan. På senare tid har forskning inom ämnet studerat specifika finansiella aspekter av hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Utdelningspolicy : En kvantitativ studie om utdelningens samband med vinst och lönsamhet i små, svenska tillväxtbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jacob Blomquist; Max Trydefeldt; [2020]
  Nyckelord :Utdelning; vinst; framtida vinst; lönsamhet;

  Sammanfattning : De flesta företagsverksamheter har i slutändan som mål att prestera och generera vinster. I börsnoterade bolag är det vanligt förekommande att företag väljer att dela ut delar av sina vinster till sina aktieägare i form av utdelning. LÄS MER

 4. 4. Utdelningsbeskattning : Effekterna av investeringssparkontots införande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Mägiste; Anton Winst; [2020]
  Nyckelord :Dividend clientele; Dividend policy; effective capital taxation; stockholder structure; investeringssparkonto; profit distribution; Swedish capital taxation; Utdelningsklientel; utdelningspolicy; effektiv kapitalbeskattning; aktieägarstruktur; investeringssparkonto; utdelad vinst;

  Sammanfattning : The effects of individual income taxation direct the way they choose to receive capital flows. The clientele effect suggests, investor preferences are affected by their individual taxation. LÄS MER

 5. 5. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER