Sökning: "utdelningspolicy"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet utdelningspolicy.

 1. 1. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER

 2. 2. Utdelningspolicy i Svenska Företag : En kvantitativ studie som undersöker finanskrisens effekter på svenska företags utdelningspolicy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Styf; Augustine Iranyongeye; [2019]
  Nyckelord :Utdelningspolicy; utdelning; finanskrisen; investerare; företagsledare;

  Sammanfattning : Finanskrisen 2007–2009 började i USA och spred sig över hela världen. Sverige påverkades också av den genom att bland annat landets export minskade, vilket bidrog till att BNP minskade. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Zethzon; Sara Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Aktielikviditet; utdelningspolicy; Shareholder Value Maximization; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. LÄS MER

 4. 4. Utdelningspolitik då och nu : En jämförande studie av företags utdelningspolitik 1987 och 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Samuelsson; Nina Ågrup; [2019]
  Nyckelord :kvartalsekonomi; utdelningspolitik; utdelningspolicy; aktieägare; utdelning; utdelningsandel;

  Sammanfattning : Idag ställer aktieägare höga avkastningskrav på företag vilket resulterar i att de delar ut allt högre utdelningar. Beteendet har växt fram ur kvartalsekonomin och leder till att aktieägare och företags beteende blir allt mer kortsiktigt. LÄS MER

 5. 5. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER