Sökning: "utdrivningsskedet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet utdrivningsskedet.

 1. 1. Upprätta förlossningsställningar under utdrivningsskedet - en inblick i barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elisabeth Skantz; Zana Ahmetaj; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskor; erfarenheter; upprätta förlossningsställningar; utdrivningsskedet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föder kvinnan i halvsittande eller gynställning men evidensen pekar på att det kan finnas fördelar med upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. Syfte: Syftet var att belysa barnmorskors erfarenheter av upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. LÄS MER

 2. 2. Förlossningsställningens betydelse för perineala bristningar under utdrivningsskedet : Ett barnmorskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ane Cappelen; Veronica Stridh; [2016]
  Nyckelord :Midwife; Phenomenography; Sexual health; Perineal protection; Maternity Care; Barnmorska; Fenomenografi; Sexuell hälsa; Perinealskydd; Förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perineala bristningar är vanligt förekommande vid vaginal förlossning. Bristningar kan leda till bland annat smärta i underlivet som i sin tur kan påverka den sexuella hälsan negativt. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan blödning postpartum och tillförsel av syntetiskt oxytocin - En kvantitativ retrospektiv journalgranskning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Karlsson; Johanna Nord Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Blödning postpartum; syntetiskt oxytocin; värkstimulering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns begränsat med vetenskapligt belägg för om blödning postpartum påverkas av tillförsel av syntetiskt oxytocin i öppningsskedet eller utdrivningsskedet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan en ökad blödningsmängd 2 timmar postpartum och värkstimulering med syntetiskt oxytocin i förlossningsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans upplevelse av kollegial närvaro under förlossningens utdrivningsskede

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Åsa Emanuelsson; Pia Lönnqvist; [2015]
  Nyckelord :barnmorska; kollegial närvaro; utdrivningsskedet; upplevelse; teamwork; kollegialt stöd; kollegialt lärande; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : Barnmorskan handlägger den normala förlossningen där förebyggande och sjukvårdande åtgärder ingår. Hela arbetslagets kunskaper och erfarenhet ska tillvaratas och vårdarbetet fördelas utifrån patientens behov. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors upplevelser, inställningar och tankar kring valet av förlossningsställningar.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Segerlind; Sandra Norlund; [2014]
  Nyckelord :Barnmorskor; förlossningsställningar; inställningar; upplevelser; utdrivningsskedet; öppningsskedet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa barnmorskors upplevelser, inställningar och tankar kring olika förlossningsställningar. Totalt utfördes 16 individuella öppna intervjuer med förlossningsbarnmorskor. Innehållsanalys genomfördes. LÄS MER