Sökning: "utegångsdjur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet utegångsdjur.

 1. 1. Ligghall för utegångsdjur – en sammanställning och analys av domar i djurskyddsärenden som handlar om ligghall till utegångsdjur åren 2007-2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Louise Lindström Johansson; [2014]
  Nyckelord :ligghall; utegångsdjur; djurskyddsärenden; domar; häst; nöt ; får; get; gris;

  Sammanfattning : There is currently an ongoing discussion in Sweden about the need for weather shelter for farm animals being kept outdoors during the winter season. Currently, the national animal welfare legislation requires weather shelter providing the animals’ with access to a dry and clean place to rest, but under certain conditions exemptions can be granted. LÄS MER

 2. 2. Utedriftproduktion med dikor : en fallstudie om en omläggning till utedrift av dikor är ekonomiskt och praktiskt möjligt

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :utedrift; diko; nötkreatur; ekonomi; omläggning; ranchdrift; köttdjur;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få fram kunskap om vad som krävs vid en omläggning till utedrift inom Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Djurhälsovårdens kontrollprogram ”Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur”. Det har även undersökts om detta kan vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ för gårdar som är intresserade. LÄS MER

 3. 3. Svenska mjölkkor på bete : värmens påverkan på beteende och produktionhos mjölkkor i en besättning med AMS

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Alfredius; [2011]
  Nyckelord :Mjölkko; Bete; Värme; THI; Temperatur; Beteende ; Produktion;

  Sammanfattning : Svenska mjölkkor ska enligt djurskyddsförordningen och de svenska djurskyddsföreskrifterna hållas på bete i en sammanhängande period under ett visst antal månader varje sommar. I många varmare länder uppträder stora problem med värmestress hos mjölkkor som hålls ute på sommaren, med minskad produktion och försämrad välfärd som följd. LÄS MER

 4. 4. De vanligaste bristerna i svensk djurhållning : med inriktning på lantbrukets djur och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Larsson; [2011]
  Nyckelord :Djurskydd; Lantbrukets djur; Häst; Brister; Välfärd; Föreläggande;

  Sammanfattning : SammanfattningStatens Jordbruksverk ansvarar för den centrala kontrollen av djurskyddet i Sverige. De kontrollerar och säkerställer att samhället fungerar enligt de lagar som riksdagen bestämt. De utövar offentlig kontroll, samordnar kontrollmyndigheterna samt ger dem stöd, råd och vägledning. LÄS MER

 5. 5. Användning av geografiskt informationssystem (GIS) vid studier av nötkreatur i landskapet : en pilotstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Författare :Peter Aronsson; [2008]
  Nyckelord :nötkreatur; utegångsdjur; GPS; GIS;

  Sammanfattning : The Animal Protection Agency was in 2006, commissioned by the Government to: Evaluate how free range animals in the winter, can be kept and managed with special emphasis to animal welfare. The Animal Protection Agency was closed later in 2006 and the commission moved to the Swedish Board of Agriculture. LÄS MER