Sökning: "utekontor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utekontor.

  1. 1. Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
    Nyckelord :Utomhuskontor; utekontor; miljöpsykologi; utomhuspedagogik; folkhälsa; landskapsarkitektur; utomhusmöbel; produktdesign; småskalig produktion; innovation; hållbart samhälle; social hållbarhet; hållbar samhällsrelevans; offentlig utomhusmiljö;

    Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra. LÄS MER