Sökning: "utelekar med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden utelekar med barn.

 1. 1. UTOMHUSPEDAGOGIK ELLER UTEVISTELSE? : Intervjustudie med verksamma i förskolan om uteverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Renström; [2018]
  Nyckelord :Lärande utomhus; vinter; skogen; förskola; pedagogiskt förhållningssätt; medforskande; lek utomhus; utelek;

  Sammanfattning : Rapporten redovisar en kvalitativ studie med intervju som metod. Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om hur uteverksamheten bedrivs i den samtida förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan mer än du tror!" - En studie om lärande på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aleksandra Ciechonska; Aleksandra Olszanowska; [2017]
  Nyckelord :förskola; lärande utveckling; pedagogers roll; sociokulturell teori; utelek; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur pedagoger tar vara på barns utelekar för att utveckla deras kunskaper och hur detta påverkar barnets lärande och utveckling. Tidigare forskning betonar vikten av vuxnas närvaro i barns lekar eftersom det har positiva konsekvenser för barns lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Barns möjlighet till naturkontakt : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Fanny Borén; [2014]
  Nyckelord :children; nature contact; outdoor life; health; barn; naturkontakt; friluftsliv; hälsa;

  Sammanfattning : Inledning: En stillasittande livsstil blir allt vanligare bland barn, och aktiva utelekar har fått konkurrens från TV- och dataspel. Många familjer bor i städer, med begränsad tillgång till naturkontakt. Naturen erbjuder spontan fysisk aktivitet, likaså ro och mental återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Populärkulturella influenser i förskolebarns fria utelekar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad; Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad

  Författare :Elisabeth Frykman; Kajsa Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Barn; lek; media; medialekar; könsroller; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur medialiserad populärkultur påverkar barn i deras utelekar och om det finns någon skillnad på pojk-lekar och flick-lekar. Frågeställningar som vi utgick ifrån var: Inspirerar medialiserad populärkultur barns fria utelek? Vilka sorts lekar är det det handlar om? Är det skillnad på vilken typ av populärkultur som inspirerar flickor respektive pojkar? Undersökningen genomfördes i barnens närmiljöer utomhus, urvalsgruppen bestod av 28 barn i åldern ett- till sex år. LÄS MER

 5. 5. För en sund livsstil : Att arbeta för en hälsofrämjande förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Olivia Tran; [2012]
  Nyckelord :hälsa; förskola;

  Sammanfattning : BakgrundBakgrunden belyses med hjälp av litteratur och forskning kring hälsans betydelse, men också om ohälsans – övervikt och fetmans påverkan. För att motverka ohälsans uppkomst och främja utvecklingen av god hälsa är den fysiska aktiviteten och maten en viktigt del i det hälsofrämjande arbetet. LÄS MER