Sökning: "utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade ordet utemiljö.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. LÄS MER

 3. 3. Hållbar användning av marksten i utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Bordes; Mikaela Lindell; [2021]
  Nyckelord :marksten; marktegel; betongmarksten; natursten; miljöpåverkan; dagvattenhantering; materialfunktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skötsel- och kostnadseffektiva mark- och växtmaterial för bostadsnära miljöer : ett gestaltningsprogram för Skanörsgårdens utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ludvig Welander; [2021]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; dyrt; billigt; skötsel; miljonprogrammet; bostadsgårdar; Skanörsgården; projekteringslösningar; markmaterial; växtmaterial;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Yngre barns deltagande i sin utemiljö : en studie av metoder för förskolebarns delaktighet på en förskolegård i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hedda Ericsson; [2021]
  Nyckelord :barns delaktighet; förskola; yngre barn; metoder; utemiljö; barnperspektiv;

  Sammanfattning : The study assumes children's right to be a part of participation and having a larger role in the development and planning for society. Preschools are important places for children, and the question regarding how children can become more active in the planning processes of shaping the outdoor environment is the main focus area of this study. LÄS MER