Sökning: "utförsel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet utförsel.

 1. 1. Den svenska alkoholbeskattningen och dess problem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; Stina Almgrund/Aspstedt; [2016]
  Nyckelord :Alkoholbeskattning; punktskatt; alkoholskatt; alkoholbeskattning; smuggling; langning; import; export; införsel; utförsel; privat bruk;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpas, i enlighet med 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152), legalitetsprincipen som innebär att inget straff får ges utan stöd i lag. Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag. LÄS MER

 2. 2. Vanliga helminter hos hund, katt och häst i Sverige : artbeskrivning och laboratoriediagnostik

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Malkki; Stéphanie Hultberg; [2007]
  Nyckelord :parasiter; helminter; nematoder; cestoder; inälvsmaskar; laboratoriediagnostik; träckprov;

  Sammanfattning : This report includes common helminths, symtoms, routes of infection, diagnostic laboratory techniques and prophylactic methods to prevent infection. We have pointed out where there is a risk of zoonotic transmission and how to avoid contamination and infection. We have restricted the number of species to the most common helminths. LÄS MER