Sökning: "utfall"

Visar resultat 16 - 20 av 1219 uppsatser innehållade ordet utfall.

 1. 16. Von Restorff-effekten, presentationshastighet och minne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcus Rippert; [2020]
  Nyckelord :the von Restorff-effect; isolation-effect; display speed; von Restorff-effekten; isoleringseffekten; presentationshastighet;

  Sammanfattning : Von Restorff-effekten uppstår när man exempelvis försöker memorera ordlistor. Minnet blir då bättre för isolerade ord som på något sätt skiljer sig från de omgivande homogena orden. Den här studien undersökte skillnader i von Restorff-effektens påverkan på minnet när presentationshastigheten av ordlistor manipulerades. LÄS MER

 2. 17. Convergence Properties for Different Null Space Bases When Solving the Initial Margin Optimization Problem Using CMA-ES

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Barnholdt; Filip Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; CMA-ES; Optimization; Initial Margin; Null space representations; Finansiell matematik; CMA-ES; Optimering; Initial Margin; Nollrumsrepresentationer;

  Sammanfattning : This thesis evaluates how the evolutionary algorithm CMA-ES (Covariance Matrix Adaption Evolution Strategy) can be used for optimizing the total initial margin for a network of banks trading bilateral OTC derivatives. The algorithm is a stochastic method for optimization of non-linear and, but not limited to, non-convex functions. LÄS MER

 3. 18. Tät och Socialt Hållbar Stad : en fallstudie om sambandet mellan täthet och social hållbarhet i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Toth; [2020]
  Nyckelord :compact city; sustainability; täthet; förtätning; hållbarhet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : För att uppnå hållbara livsstilar finns idén om en tät, sammanhållen och funktionsblandad stadsutveckling som ett ideal. Således ses att bygga en tät stad som en riktning mot att bygga hållbart, både inom den sociala, ekonomiska och ekologiska aspekten. LÄS MER

 4. 19. Hållbara universitet? : En jämförelse mellan resepolicys och flygresor på svenska statliga universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :klimat; universitet; flygresor; resepolicy; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker flygresor vid svenska statliga universitet genom att jämföra resepolicys med verkliga utfall av koldioxidutsläpp. Reseriktlinjer hos Sveriges 15 statliga universitet har undersökts, och resepolicyerna har kvantifierats med hjälp av ett kodningsschema. LÄS MER

 5. 20. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Prabert; [2020]
  Nyckelord :hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Sammanfattning : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. LÄS MER