Sökning: "utfall"

Visar resultat 21 - 25 av 1219 uppsatser innehållade ordet utfall.

 1. 21. Mock audition som pedagogiskt verktyg : Hur man som orkestermusiker ska förhålla sig till en jury vid en provspelning

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Eric Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :audition; jury; tuba; orkesterutdrag;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag utforskat hur mock auditon kan användas som pedagogiskt verktyg särskilt som förberedelse inför en symfoniorkesterprovspelning. Jag valde ut 13 av de vanligaste orkesterutdragen för tuba och höll en mock auditon för en jury representativ för en symfoniorkesterprovspelning. LÄS MER

 2. 22. Ekonomer kontra ingenjörer på aktiemarknaden : en studie med fokus på riskpreferenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanessa Barnard; Linnéa Hörberg; [2020]
  Nyckelord :Stock market; Stock market participation; Portfolio diversification; Economists; Financial literacy; Financial crisis; Engineers; Risk preference.; Aktiemarknad; Aktiemarknadsdeltagande; Diversifiering; Ekonomer; Finansiell förmåga; Finanskris; Ingenjörer; Riskpreferens.;

  Sammanfattning : År 2007 – 2008 var Finanskrisen i full kraft vilket forcerade många individer till att träda ut från aktiemarknaden. Ett hårdare finansiellt klimat och en mer komplex produktmarknad har resulterat i att alla individer inte kunnat parera marknadens hastiga förändringar och därmed invänta en framtida marknadsåterhämtning. LÄS MER

 3. 23. Hantering av schaktmassor : Transportkostnader och klimatpåverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Lundblad; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :masshantering; återvunna massor; deponi; avfall; mellanlagring; bortforsling; transportkostnad; transportutsläpp;

  Sammanfattning : Olskroken planskildhet är ett stort anläggningsprojekt i Göteborgs stad där det för närvarande byggs nya järnvägsspår och broar av Peab Anläggning AB. Vid detta projekt hanteras schaktmassor vilka antingen bortforslas till upphandlad mottagare eller mellanlagras för att sedan återanvändas inom projektet. LÄS MER

 4. 24. Utvärdering av Integrerad beteendehälsa i primärvården med eller utan tillägg av vägledd självhjälp : En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse inför multicenterstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Esther Rostoványi; [2020]
  Nyckelord :Integrated behavioral health; brief interventions; guided self-help; everyday functioning; treatment length; Integrerad beteendehälsa; fokuserade insatser; vägledd självhjälp; vardaglig funktionsnivå; behandlingslängd;

  Sammanfattning : Primärvården står i dagsläget inför utmaningar gällande omhändertagandet av psykisk ohälsa. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisatorisk modell med potential att underlätta för hur evidensbaserad psykologisk behandling kan bedrivas i en primärvårdskontext. LÄS MER

 5. 25. Kortisoninjektioner i kombination med träningsprogram och dess utfall på frusen skuldra : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robert Johansson; Husham Alshimmary; [2020]
  Nyckelord :Frusen skuldra; Kortisoninjektion; Rörelseomfång; Smärta; Träningsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Frusen skuldra är ett långvarigt sjukdomsförlopp som ger upphov tillrörelseinskränkning och smärta i axelleden. Orsaken är en inflammation i ledkapseln som ledertill förtjockning och stramhet i denna kapsel. LÄS MER