Sökning: "utfiskning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet utfiskning.

 1. 1. The effect of sesamin supplementation in vegetable oil enriched feed on the expression of microRNA in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Emma Thorén; [2017]
  Nyckelord :microRNA; sesamin; Salmo salar; lipid metabolism;

  Sammanfattning : Fish is without doubt the most important source of valuable omega-3 (n-3) fatty acids (FA), especially the long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) eicosa-pentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Aquaculture production of Atlantic salmon (Salmo salar) is one of the largest fish industries in the world and a dominant source of fish in Western diet. LÄS MER

 2. 2. Arkelstorpsviken i Oppmannasjön - Källor till fosfor och kväve, status och åtgärdsförslag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Susann Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Eutrophication; catchment area; Arkelstorpsviken; Oppmannasjön; phosphorus; nitrogen; biomanipulation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arkelstorpsviken has experienced severe eutrophication during several decades along with toxic algal blooms that have made the water unsuitable for exposure. While the rest of lake Oppmannasjön has been classified according to biological, physical-chemical and hydromorphological factors, Arkelstorpsviken remains unclassified. LÄS MER

 3. 3. Fisken i frysdisken – Konsumentens medvetenhet kring de negativa konsekvenserna gällande fiskmjöl och odlad lax

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Rebecka Blomberg; [2015]
  Nyckelord :fiskmjöl; odlad lax; konsumtionsmönster; utfiskning; miljökonsekvenser; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Farmed salmon is today commonly available in grocery stores where it is marketed as a healthy and environmentally friendly alternative to many other fish species. The fact that the diet of farmed salmon substantially consists of fishmeal is a fairly unknown fact. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling och CSR inom foderindustrin för hund och katt : Med fokus på det ekologiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Pierre; [2014]
  Nyckelord :Depletion of fish stocks; Coperate responsibility; Climate change; Ecological footprint; Ecological Paw Print; Planetary Boundaries; Företagsansvar; Utfiskning; Klimatförändringar; Ekologiskt fotavtryck; Ekologiskt tassavtryck; Planetens gränser;

  Sammanfattning : Pets like dogs and cats have a considerable importance for humans and research demonstrate a variety of positive economic and social effects in society due to our pet companions. The presences of pets are increasing on a global scale with correlation to economic development in low- and middle income countries. LÄS MER

 5. 5. Årstidsvariationen i leverstatus hos nötkreatur som konsumerar Östersjövatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Eklund; [2012]
  Nyckelord :nötkreatur; cyanobakterier; leverstatus; leverenzymer; microcystin; nodularin; Östersjön;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En betydande del av den svenska nötkreaturspopulationen finns i kustnära områden. Enligt gammal hävd och av praktiska skäl tillåts boskap på perifert belägna marker släcka törsten i de vattendrag som finns att tillgå på betet och längs Östersjökusten dricker djuren havsvatten då färskvatten ofta är en bristvara. LÄS MER