Sökning: "utformning av demensboende"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden utformning av demensboende.

 1. 1. Trädgårdstider : En studie om att stödja användandet av en trädgård på ett demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Liberg; [2018]
  Nyckelord :Information design; spatial design; outdoor environment; garden; dementia; cognition; Informationsdesign; rumslig gestaltning; demens; utomhusmiljö; trädgård; kognition;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Pind; [2016]
  Nyckelord :demensboende; gestaltning; gestaltningsprinciper; utemiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur utemiljöer till demensboenden kan gestaltas utifrån de boendes behov och förmågor. När en person drabbas av en demensdiagnos följer ofta flera symptom, bland annat så kan människans kognitiva förmågor försämras, vilket kan påverka hennes minne, språk, orienteringsförmåga och tidsuppfattning. LÄS MER

 3. 3. Vad blir det för mat?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Ledam; Karin Lindelöf; [2012-10-24]
  Nyckelord :Five Aspects Meal Model; Grounded Theory; individfokus; kostintag; matkvalitet; matlust; Five Aspects Meal Model; Grounded Theory; individfokus; kpersonalens förhållningssätt; social samvaro;

  Sammanfattning : Idag är nästan en tredjedel av Sveriges befolkning över 55 år, vilket innebär att en stor årskull snart når pensionsåldern. Demens är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland äldre och drabbar främst personer över 65 år. LÄS MER

 4. 4. Självständigt Flöde : En studie om självständig orienterbarhet på Björnkullas äldre- och demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Li Andersson; [2011]
  Nyckelord :Spatial design; Information design; Orientation; Dementia; Independence; Wayfinding; Wayshowing; Rumslig gestaltning; Informationsdesign; Orienterbarhet; Demens; Självständighet; Färg; Wayfinding;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the design of the wards, at Björnkulla nursing home, affects the residents’ wayfinding ability and autonomy. Thus, the aim has been to make a design proposal that, trough color and design can increase the residents’ chance to independent mobility. LÄS MER

 5. 5. Känsla och mening i trädgården : riktlinjer för utformning av utemiljö vid demensboenden med tillämpning på projekt Vega i Lomma

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marie Ekdahl; Gunnel Kapusta; [2006]
  Nyckelord :trädgård; demensboende; Lomma kommun; hälsa; sinnesupplevelser; aktiviteter;

  Sammanfattning : This thesis puts together general guidelines for the design of outdoor environment at nursing homes for people with dementia. The goal is to give the residents a greater quality of life with the garden.The garden must be safe and secure while offering places for fellowship or retirement and experiences of joy and competence. LÄS MER