Sökning: "utformning av prestationsmått"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden utformning av prestationsmått.

 1. 1. Styrningens praktiska utformning vid implementering av Lean : En studie hos Lindbäcks Bygg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ronja Bergman; Veronica Odén; [2018]
  Nyckelord :Lean; verksamhetsstyrning; diagnostiserande styrsystem; värdeskapande styrsystem; gränsskapande styrsystem; interaktiva styrsystem;

  Sammanfattning : Dagens företag möts av en marknad där konkurrensen är hög och det krävs därmed att företag anpassar sig efter kundernas krav. Lean är en strategi med kundorienterad produktion och syftet med strategin är att eliminera onödiga kostnader. LÄS MER

 2. 2. Drivande faktorer och barriärer i utformningsprocessen av prestationsmått : En fallstudie i ett kunskapsintensivt tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Nilsson; Oscar Hansols; [2017]
  Nyckelord :Prestationsmätning; utformning av prestationsmått; kunskapsintensiva tjänsteföretag; drivande faktorer; barriärer; delaktighet; utformningsprocessen.;

  Sammanfattning : Knowledge intensive service companies (KISC) increases in numbers, both in Sweden and the rest of the world. The companies are characterized by its highly educated and competent employees, which can be considered to be the most valuable asset in the company. LÄS MER

 3. 3. Har du valt rätt färg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Andersson; Johan Björkroth; Martin Trosell; [2016]
  Nyckelord :Färg; logotyp; varumärke; prestationsmått; varumärkesstärkande effekter; color; logo; brand; performance metrics; brand strengthening effects; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att särskilja sig från konkurrenter investerar organisationer enorma summor i att koppla sitt varumärke till en viss färg. Vid skapandet av brand equity är brand elements så som logotyper en central del. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av prestationsmätningar i möten : En fallstudie på Speed Group

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Johansson; [2016]
  Nyckelord :Prestationsmätningar; ekonomistyrning; kommunikation; lean kommunikation; pulsmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett framgångsrikt ekonomisystem fungerar som ett instrument för kompetenta människor. Det är inte ekonomisystemet som skapar förändringar inom en organisation utan det är människan och dess förmåga att kommunicera. LÄS MER

 5. 5. What Gets Measured Gets Done : En kvalitativ studie om nätverkens arbete med prestationsmått och utvärdering i projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Gunnarsson; Julius Mauritzson; Jacob Sjöstedt; [2015]
  Nyckelord :Nätverksorganisationer; projekt; prestationsmätning; styrning; utvärdering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mot bakgrunden av den allt högre graden av globalisering har nätverk fått en allt större betydelse för företag och organisationer. Globaliseringen har lett till en ökad konkurrens vilket har gjort att företag och organisationer idag upplever en större osäkerhet. LÄS MER