Sökning: "utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 6887 uppsatser innehållade ordet utformning.

 1. 1. Från plånbok till spelglädje En kvalitativ studie om mikrotransaktioners påverkan på kundvärdet i spel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Bolin; Samuel Johansson; [2023-08-25]
  Nyckelord :microtransaction; customer value; loot box; battle pass; skins;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mikrotransaktioner är en form av betalning där man erhåller en virtuell vara eller tjänst till låga kostnader. Den negativa effekten av mikrotransaktioner som ofta porträtteras av media är ett problem och spelutvecklare står därför inför en utmaning att forma spel som tilltalar alla typer av spelare, både de som är för och emot mikrotransaktioner. LÄS MER

 2. 2. Investerares perspektiv: Att använda ChatGPT för att minska bias i investeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Caesar; Anton Hofling; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och beskriva investerares medvetenhet kring de olika bias som de kan påverkas av under en investeringsprocess. Vi vill också få en investerares perspektiv på hur ChatGPT kan användas för att öka förståelsen över dessa bias och på detta sätt minska de vanligaste bias som idag går att analysera från investerare. LÄS MER

 3. 3. Trygga Komarken? En studie av sambandet mellan utomhusmiljöns utformning och invånarnas upplevda trygghet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hugo Egnell; Fredrik Aronsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :”Stadsplanering”; ”fysisk planering”; ”upplevd trygghet”; ”utomhusmiljö”; ”Komarken”; ”modernistisk planering”; ”miljonprogrammet”; “Urban planning”; “physical planning”; “perceived safety”; “outdoor environment”; “Komarken”; “modernist planning”; “the million programme”;

  Sammanfattning : Trygga boendemiljöer är en hörnsten i socialt hållbara samhällen och enligt de globala målen i Agenda 2030 att betrakta som en mänsklig rättighet. Tidigare forskning, som primärt haft ett fokus på socioekonomiskt utsatta områden företrädesvis i storstadsområden, har påvisat ett samband mellan den fysiska utformningen av bostadsområden och invånarnas upplevda trygghet. LÄS MER

 4. 4. Revision av hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniella Eriksson; Malin Adolfsson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Revision; Hållbarhetsredovisning; Bestyrkande av hållbarhetsredovisning; Granskningsprocess; CSRD;

  Sammanfattning : Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar är ett aktuellt och relativt omoget område inom revisionsbranschen. Tidigare forskning skildrar förekomsten av osäkerhet och otydlighet inom ämnet för hållbarhetsgranskning, vilket föranleder stora variationer i granskningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Konsten att motivera genom mätning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Magnusson; Samuel Persson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätningar; motivation; målsättningar; mått; belöningssystem; dysfunktionellt beteende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Prestationsmätningars användning på arbetsplatsen har utvecklats under en lång tid och är idag ett givet styrningsverktyg i de flesta organisationer. Tidigare forskning visar att verktyget kan användas till olika syften och vara utformad på olika sätt. LÄS MER