Sökning: "utgående område"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden utgående område.

 1. 1. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 2. 2. Predicting bat occurrence : evaluation of a connectivity-based habitat index for Swedish bats

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Gesa von Hirschheydt; [2018]
  Nyckelord :bats Chiroptera ; bat habitat index; ecological impact assessment; flight friction; cost distance analysis; landscape permeability;

  Sammanfattning : Ecological impact assessments are required for all large infrastructure or exploitation projects because of their effects on environment and species. Methods that would make such assessments more standardised, efficient and reliable are highly desirable in today’s society, where many species are decreasing due to human-induced habitat modifications. LÄS MER

 3. 3. Modeling and Optimization of the Production and Logistic Concept of the Siemens "Factory One" in Zug

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :ANIKA SPLETTSTÖSSER; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is part of a study to prove the feasibility of the logistics and production concept of a new production plant built by the business unit Building Infrastructure of the multicorporate enterprise Siemens in Zug, Switzerland. In order to perform this analysis the model of the factory built in the discrete-event simulation tool “Tecnomatix Plant Simulation” is used. LÄS MER

 4. 4. Analysis and improvement of inbound transportation at DeLaval Tumba : A vehicle routing problem case study

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :David Sigurdsson; Dora Björk Thrandardóttir; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportation plays a significant role in the supply chain. The total transportation cost can be up to about 20% of the nal value of a product, so it is important to make good decisions in both inbound and outbound transportation. Inbound transportation at DeLaval Tumba is an area that has not been investigated for a long time. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Elevator ControlStrategies : REDUCTION OF THE NUMBER OF REQUIREDELEVATORS

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Joel Ekman; Tom Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elevator control strategies is a well studied field, where a lot of efforthas been put in to developing efficient strategy that minimize the wait-ing and travel time. The purpose of this paper is to examine how twodifferent versions of Collective Operation perform. LÄS MER