Sökning: "uthärda"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet uthärda.

 1. 1. Personers upplevelse av dödsångest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sigrid Granström; Rebecca Olsson Frid; [2017]
  Nyckelord :dödsångest; upplevelse; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ångest är en av de vanligaste symtom i livets slut. Det är sjuksköterskans ansvar att samtala med personen om existentiella livsfrågor. Morse teori om känslomässigt lidande och att uthärda lidande beskriver hur personer kan stanna upp i uthärdandet för att skydda sig själv. LÄS MER

 2. 2. Solar Cell Current Simulator for a 3U Cube Satellite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Simon Callbo; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A spacecraft must survive the cold and dark space at the same time it needs to sustain every subsystem with sufficient amount of energy for each of the important scientific experiments on-board. In order for this to work the power system needs to acquire enough energy throughout its mission to power the space craft but also be able to store a sufficient amount of power to endure periods of eclipse and seasonal variations. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av att leva med ALS : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanne Chatzoudis; Anette Wikström; [2016]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; patient; experiences; Amyotrofisk lateralskleros; patient; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) tillhör gruppen motorneuronsjukdomar. Det är en obotlig neurologisk sjukdom som drabbar cirka 200 personer per år i Sverige. De viljestyrda musklerna i kroppen förtvinar vilket leder till att personen får problem med tal och andning. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamiska terapeuters upplevelse av terapiprocessen med anknytningstraumatiserade klienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Nygren; Petronella Gunnarsson Eriksson; [2016]
  Nyckelord :anknytningstrauma; psykodynamisk terapi; Psykoterapeuter; terapeutisk process; IPA; Psychotherapists; therapeutic process; psychodynamic therapy; attachment trauma; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how psychotherapists experience the therapeutic process in psychodynamic therapy with clients who have an attachment trauma. The study tried to answer the following questions: 1) What is characteristic for the relationship between the therapists and the clients with attachment trauma? 2) How do the therapists handle their own reactions in relation to the clients? Semi-structured interviews were accomplished with six licensed psychotherapists who have experience of working with clients with attachment trauma. LÄS MER

 5. 5. An integrated brake disc and electric drive for vehicle propulsion : A FEASIBILITY STUDY

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Johan Linder; [2016]
  Nyckelord :Axial flux; brake disc; core less rotor; in wheel motor; hub motor; quarter car model; segmented rotor; switch reluctance machine; single teeth winding.; Axialflödes; bromsskiva; enkeltandad lindning; hjulmotor; hub motor kvartfordonsmodell; rygglös rotor; segment rotor; variabel reluktansmaskin;

  Sammanfattning : In this thesis, the feasibility to integrate an brake disc and electric machine is investigated. In wheel motors (IWMs) have several advantages, such as saving space in the vehicle, individual and direct control at the wheels and the absence of a mechanical transmission. LÄS MER