Sökning: "uthållighet"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet uthållighet.

 1. 1. Vad motiverar paraidrottare att utöva idrott och motion? En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Lindberg; [2023]
  Nyckelord :para-athletes; physical disability; Self-Determination Theory; motivation; social support; Fysisk funktionsnedsättning; motivation; paraidrottare; självbestämmandeteori; socialt stöd;

  Sammanfattning : The purpose of the study, which is qualitative, was to investigate what motivates para- athletes living with a physical disability to perform sports and exercise based on the self- determination theory. Then a semi-structured interview guide that is designed based on the self-determination theory's sub theory BPNT (Basic psychological needs theory) (Ryan & Deci, 2002). LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Numerically Developed Models of an ECB for Estimating the Braking Torque on the SkiCrosser

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Filip Andersson; William Marin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cross-country skiing is a popular method of exercising that builds strength, stamina and engages the entire body. As cross-country skiing requires snow to be present, it is typically only performed during the winter, resulting in a rather limited way of exercising. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan styrketränande och icke-styrketränande individer avseende rörlighet i axel- och höftled samt uthållighet i bålmuskulatur : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gustav Örnell; [2023]
  Nyckelord :styrketräning; adaptationer; jämförelse; rörlighet; uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfteStyrketräning orsakar morfologiska adaptationer i muskler och senor. Tidigare forskning har identifierat skillnader i vissa kroppsfunktioner för olika typer av styrketränande individer i jämförelse med icke-styrketränande individer. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av koffein på mental uthållighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jonathan Bendz; Edvin de Fine Licht; [2023]
  Nyckelord :Sustained attention; Vigilance; Caffeine; SART; Withdrawal reversal; Mental uthållighet; Vigilans; Koffein; SART; Withdrawal reversal;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte var att undersöka effekten av koffeinintag på mental uthållighet. Hypotesen var att koffein skulle förbättra mental uthållighet på ett statistiskt signifikant vis. 34 individer rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. LÄS MER

 5. 5. Är det tillräckligt med Grit? : En studie om motivationsteorier inom gymnasieskolans matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peter Kempe; [2023]
  Nyckelord :Grit; Dynamiskt; Gymnasieskolan; Matematik;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka motivationsteorin grit och i vilken utsträckning dengår att relatera till akademiska resultat inom gymnasieskolan. Grit som konstrukt handlar omindividers passion och uthållighet för att nå långsiktiga mål. LÄS MER