Sökning: "uthyrd personal"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden uthyrd personal.

 1. 1. Motivation på distans : en utmaning för dagens konsultchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Marielle Andersén; Therese Assarsson; [2013]
  Nyckelord :Motivation; Arbetsmotivation; bemanningsbranschen; expektansteorin; yttre motivation; inre motivation; distansledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur konsultchefer motiverar uthyrd personal inom de villkor som finns inom bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen i sig står under unika förhållanden och konsultchefen har en komplex arbetssituation där de måste ta hänsyn till flera olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och hinder för lärande

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Malin Friberg; Jenny Nordström; [2011]
  Nyckelord :bemanningsbranschen; bemanningsföretag; inhyrda; kompetens; kompetensutveckling; lärande i arbete; personaluthyrning; uthyrda; uthyrd personal;

  Sammanfattning : Globalisering och ökad konkurrens ställer idag allt högre krav på företag. För att kunna möta dessa krav måste företagen vara flexibla, inte minst vad det gäller personalstyrkan. Många företag väljer därmed att hyra in tillfällig arbetskraft. För att kunna utvecklas är företagen även beroende av att öka arbetstagarnas kompetens. LÄS MER

 3. 3. Skilda världar? : En arbetspsykologisk studie om skillnader mellan uthyrd och ej uthyrd personal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Squalli; [2011]
  Nyckelord :arbetspsykologi; personal; arbetsplatser;

  Sammanfattning : Enligt Maslows behovshierarki är de högre behoven, autonomi, uppskattning och självkänsla viktiga faktorer för att uppnå motivation på arbetsplatsen. Autonomi ökar arbetstagarens engagemang i arbetet. Uppskattning är nödvändigt för att uppleva intresse att prestera bättre. LÄS MER

 4. 4. Är alla goda ting tre? : – En studie om hur personal anställda genom ett bemanningsföretag upplever arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johanna Bergman; Malin Larsson; Therése Ståhl; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flexibilitet har blivit allt viktigare på den svenska arbetsmarknaden vilket är något organisationer anpassat sig till. Detta har lett till att bemanningsbranschen har växt och att arbeta som uthyrd personal blir en allt vanligare arbetsform. LÄS MER

 5. 5. Med motivationen som utmaning : En kvalitativ studie av konsultchefers möjligheter att motivera uthyrd personal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Erjeby; Sara Östberg; [2011]
  Nyckelord :bemanningsbranschen; arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; ledning på distans; expektansteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom en kvalitativ studie undersöka hur konsultchefer motiverar uthyrd personal inom de villkor som föreligger i bemanningsbranschen. Inom studien intervjuas tre konsultchefer från tre av de största bemanningsföretagen. LÄS MER