Sökning: "utilitarian attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden utilitarian attitudes.

 1. 1. The young French and the EU : A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Charlotte Renström; [2019]
  Nyckelord :European Union; France; Frexit; attitudes; functional attitude theory; utilitarian attitudes;

  Sammanfattning : In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Produktplacering på Instagram : attityder hos ungdomar inom Generation Z

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennie Berntsson; Nathalie Widén; [2018]
  Nyckelord :Product placement; Instagram; Opinion leader; Impact; Attitudes; Produktplacering; Instagram; Opinionsledare; Påverkan; Attityder;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är internet något som de flesta har tillgång till. Sociala medier är en utav de aktiviteter som finns tillgängliga på internet och används som mest av ungdomar, däribland Generation Z. LÄS MER

 4. 4. Kundens kanalupplevelse : En studie om kunders upplevelse av interaktionen med detaljhandelsföretags olika kanaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Adelin; Alice Olsson; [2018]
  Nyckelord :omni-channel customer; omni-channel; customer experience; retailing; utilitarian and hedonic values;

  Sammanfattning : Digital and mobile channels has dramatically changed the retailing environment. New technologies allow companies to integrate information between different channels, in order to create a seamless and personal shopping experience for its customers. This is termed omni-channel retail strategy. LÄS MER

 5. 5. Att köpa eller inte att köpa? En kvalitativ studie om unga mäns uppfattade motiv och trösklar till att köpa kläder på internet

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofia Grenholm; Emilia Axen; [2015]
  Nyckelord :e-commerce; consumer attitudes; apparel; drivers; barriers;

  Sammanfattning : The internet has become an important source of commerce in a relative short period of time, and Sweden is no exception where e-commerce sales reached 55 billion SEK in 2014 alone. Furthermore, online sales increased by 16% in 2014. Apparel is one of the categories that is said to have contributed the most to this development. LÄS MER