Sökning: "utilitarismen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet utilitarismen.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 2. 2. Datalagringsdirektivet och den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Magi; Tove Ovsiannikov; [2012]
  Nyckelord :Personlig integritet; övervakningssamhälle; datalagringsdirektivet; EU; hegemoni; motdiskurs;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att ta reda på hur den personliga integriteten påverkas av datalagringsdirektivet som trädde i kraft i Sverige 1 maj 2012. Datalagringsdirektivet handlar om att samla in och spara trafikuppgifter från internet och telefoni upp till sex månader. LÄS MER

 3. 3. På egna villkor? En normativ analys av en ökad styrning i det offentligas bidragsstöd till en ideell sektor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Eklund; Rebecka Strajnic; [2012]
  Nyckelord :medborgardemokrati; ideella sektorns särart; offentliga bidragsformer; frivilligt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet för den här uppsatsen är att genom en normativ analys ger svar på frågan varför den offentliga sektorn bör undvika alltför styrda bidragsformer gentemot det ideella föreningslivet? Lennart Lundquists ”medborgardemokrati” samt värdet av den ideella sektorns särart i sig, bildar värdegrunden som analysen utgår ifrån. Med hjälp av utilitarismen undersöker vi ”nyttan” av en ökad detaljstyrning i bidragen och argumenterar kring hur den kan rättfärdigas enligt värdegrunden. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter - kan de försvaras utifrån ett utilitaristiskt perspektiv?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Lundström; Sara Wåhlin; [2011]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Utilitarism; Barnkonventionen; FN; Barnsoldater; Wienkonventionen; Västsahara; Självbestämmande; Folkmord; Rwanda;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsats handlar om mänskliga rättigheter och utilitarism. Vi vill utreda om man kan förstå mänskliga rättigheter utifrån ett utilitaristiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Etologens yrkeskodex

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lisa Berglund; [2011]
  Nyckelord :etologi; etolog; etik; yrkesroll; yrkeskodex;

  Sammanfattning : Etologi betyder per definition läran om djurens beteende och orsakerna till det. Dengenerella definitionen av en etolog är således en person som har kunskap om djurensbeteende och orsakerna till det. Definitionen är öppen för tolkning och allmänheten harliten eller ingen kännedom om etolog som profession. LÄS MER