Sökning: "utility value"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden utility value.

 1. 1. Prediction of Dose Probability Distributions Using Mixture Density Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; machine learning; deep learning; mixture density network; dose planning; Tillämpad matematik; maskininlärning; djupinlärning; mixturdensitetsnätverk; dosplannerning;

  Sammanfattning : In recent years, machine learning has become utilized in external radiation therapy treatment planning. This involves automatic generation of treatment plans based on CT-scans and other spatial information such as the location of tumors and organs. LÄS MER

 2. 2. Environmental, Social and Governance-Ratings and Risk in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrika Engström; Sanna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; ESG-rating; Volatility; Beta; Idiosyncratic Risk; Sweden; Utility Theory; Modern Portfolio Theory; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are increasingly important subjects in today's society. To measure a company's Corporate Social Performance (CSP); the ESG-rating has been developed throughout the years. LÄS MER

 3. 3. Sveriges anslutning till Joint Expeditionary Force - Varför och till vilken nytta?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :John Theander; [2020]
  Nyckelord :JEF; försvarssamarbete; Allison Zelikow; Storbritannien; interoperabilitet;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the driving forces and perceived benefits that form the basis for Sweden's accession to the defence cooperation Joint Expeditionary Force (JEF). Since Sweden is already involved in a number of different defence and security collaborations, the question arises for what value another cooperation should be entered, and why JEF is considered appropriate. LÄS MER

 4. 4. Ledningsintrång i enskilt vatten : en studie på djupet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Fredrik Karnström; Michael Johansson; [2020]
  Nyckelord :Elförsörjning; enskilt vatten;

  Sammanfattning : För att ge fastigheter tillgång till elektricitet kan ledningar behöva förläggas i ett enskilt vattenområde. Rättigheter, skyldigheter och ersättningar mellan ett elnätsföretag och en privat fastighetsägare för denna infrastruktur kan säkerställas med hjälp av olika verktyg med ursprung ur skilda lagrum. LÄS MER

 5. 5. Lämplig åtkomst för allmännyttiga utrymmen : En jämförelse mellan servitut och 3D-fastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Lars Holm; Rebecka Cámel; [2020]
  Nyckelord :3D-fastighetsbildning; servitut; 3D-fastighet; lämplighetsprövning; allmännyttigt utrymme;

  Sammanfattning : While land is a limited asset the population are becoming more and more urbanized. As a result, the land in the metropolitan areas become very attractive and volume-limited spaces both above and below the land surface, which in daily speech is called three-dimensional real estate, also get its own unique value. LÄS MER