Sökning: "utility value"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden utility value.

 1. 1. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 2. 2. Squeezing and Accelerating Neural Networks on Resource Constrained Hardware for Real Time Inference

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matteo Presutto; [2019]
  Nyckelord :Neural Networks; Quantization; DSP; Inference; neurala nätverk; kvantisering; DSP; inferens;

  Sammanfattning : As the internet user base increases over the years, so do the logistic difficulties of handling higher and higher volumes of data. This large amount of information is now being exploited by Artificial Intelligence algorithms to deliver value to our society on a global scale. LÄS MER

 3. 3. Mobile Finance and Financial Risk A Study of Mobile Financial Services, its Value Model and the Distribution of Risk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Axel Sievers; [2019]
  Nyckelord :Mobile Financial Services; Avanza; Economic Geography; Finance; Financial transactions; Core; Periphery; Uneven development; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the effects of mobile financial services on the behavior of young adults on the financial market, particularly how mobile financial services effect the distribution of risk amongst consumers. The risk examined are twofold; how the risk of a financial transaction looks like for both the consumer of the financial instrument and the distributor (Avanza) and how the risk assumed in a financial transactions differ for consumers in different geographies (core and periphery). LÄS MER

 4. 4. Kulturens roll i stadsförnyelse - en diskursiv kamp och dess rumsliga konsekvenser. En fallstudie av Gåsebäck i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ulrika Seeberg-Elverfeldt; [2019]
  Nyckelord :Culture; Discourse theory; Social utility discourse; Social frictions; Market hegemony; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Different interests ascribe different meaning to the role of culture in urban regeneration and discourses are created. Previous research showed that successful examples of urban regeneration happened as culture-led bottom-up processes, where inhabitants had a supporting cooperation with the city administration. LÄS MER

 5. 5. En tjänstelösning inom energisektorn : Med fokus på datacenterbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Lindgren; Marcus Östgren; [2019]
  Nyckelord :tjänstefiering; samskapande; co-location datacenter; energi;

  Sammanfattning : The energy sector is facing unprecedented changes as technology development and new expectations are necessitating action. As a result of market changes, incumbent companies as well as new ones within the sector are now seeking new business opportunities to cope with changes and position themselves for the future. LÄS MER