Sökning: "utkast till uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden utkast till uppsats.

 1. 1. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar : Ett första utkast för kontorsarbetsplatser

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ulrika Johansson; [2015]
  Nyckelord :Användarvänlighet; användbarhet; applikation; app; arbetsmiljö; bedömningsverktyg; belastningsergonomi; belastningsskaderisker; ergonomi; gränssnitt; MTO; ”människa-teknik-organisation”; riskbedömning; SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete; kontorsarbetsplatser; dataarbetsplatser;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står användare, teknik och organisation i fokus.Utgångspunkten har varit att modern teknik borde användas i större utsträckning inom företagshälsan. LÄS MER

 3. 3. EUD, quo vadis? - om Yttrande 2/13 och dess konsekvenser för människorättsskyddet inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnéa Roslund; [2015]
  Nyckelord :EU-law; EU-rätt; folkrätt; EU´s accession to the ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mer än 40 år har det pågått en diskussion om huruvida EU kan och bör ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (EKMR, konventionen). Efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns numera till och med en fördragsstadgad skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding of condominium

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Crowd Funding; Crowd Funding; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether a specific method of financing, so called Crowd Funding, CF, can be applied on the Swedish housing market. Limitations are made to the housing market of Stockholm since it is different in many ways from the housing market in the rest of the country. LÄS MER

 5. 5. A legal minefield created by battlefield contractors - The status, role and accountability of private security and military service companies in conflict and post-conflict areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cajsa Knutsson; [2013]
  Nyckelord :Public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den privata säkerhets- och militärbranschen (nedan PSC-branschen) har fått ett starkt uppsving sedan början av 1990-talet. Företag inom denna bransch utför ett antal tjänster, av vilka vissa berör aktiviteter som regleras av internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och internationell straffrätt. LÄS MER