Sökning: "utkastade ungdomar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden utkastade ungdomar.

  1. 1. Hemlösa ungdomar - ett osynligt problem : En kvalitativ studie om avsaknaden av en enhetlig problembeskrivning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetInstitutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetInstitutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Gry Wahlberg; Sanna Wiegandt; [2009]
    Nyckelord :homeless adolescents; runaways; social constructivism; social constructionism; social problems; qualitative research; interviews; hemlösa ungdomar; unga hemlösa; rymmande ungdomar; utkastade ungdomar; socialkonstruktivism; socialkonstruktionism; sociala problem; social problemteori; kvalititivt perspektiv; kvalititiva intervjuer;

    Sammanfattning : Homeless adolescents are in Sweden rather invisible, as a group. There is no established definition or description of the problem, nor any uniform terms regarding it. The purpose of this study is to investigate how four different organizations, based on their basic principles, describe the group homeless adolescents. LÄS MER