Sökning: "utkastare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet utkastare.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. Spårämnesförsök med nitrat för bedömning av spridning och uppehållstid vid återinfiltration av grundvatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Alexandra Sjunnesson; [2015]
  Nyckelord :spridning; spårämnesförsök; uppehållstid; grundvatten; nitrat; hydrogeologi; Hässleholm; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : På Galgbackens vattenanläggning i Hässleholm tillämpas bassängsinfiltration genom återinfiltration av grundvatten i en isälvsavlagring. Syftet är att kunna leverera dricksvatten med god kvalitet till konsumenterna. Grundvattnet tas från brunnar i Ignaberga och Tyringe och återinfiltreras i isälvsavlagringen. LÄS MER

 3. 3. Tillskottsvatten i spillvattennnät : Underlag för framtida åtgärder i Fengersfors

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Nilsson; Erik Andersson; [2015]
  Nyckelord :tillskottsvatten; dagvatten; VA; LOD; Fengersfors; spillvatten; dräneringsvatten; grundvatten; duplicerat ledningssystem; kombinerat ledningssystem; fältinventering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som den avslutande delen på högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik vid Karlstads Universitet. Arbetet omfattar 22,5 högskolepoäng och har utförts på uppdrag av Säffle-Åmål kommuns VA-enhet.Vatten från avlopp innehåller förhöjda nivåer av kväve och fosfor som reningsverken tvingas hantera. LÄS MER

 4. 4. Tillskottsvatten i spillvattennät : Underlag för framtida åtgärder i Fengersfors

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Erik Andersson; Martin Nilsson; [2015]
  Nyckelord :tillskottsvatten; dagvatten; dräneringsvatten; grundvatten; LOD; separerat avloppssystem; avloppsssytem; ytavledning; infiltration; grundvattenrör; jordarter; Fengersfors; inventering; fältinventering; spårfärgning; grundvattenundersökning; SketchUp; dike; biodammar; spillvatten; duplicerat avloppssytem; kombinerat avlopssystem;

  Sammanfattning : Vatten från avlopp innehåller förhöjda nivåer av kväve och fosfor som reningsverken tvingas hantera. Vid dålig rening släpps dessa ämnen ut i sjöar och andra vattendrag, vilket kan leda till övergödning. I det dalsländska samhället Fengersfors används två mindre biodammar för rening av avloppsvatten. LÄS MER