Sökning: "utländsk härkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden utländsk härkomst.

 1. 1. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER

 2. 2. Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) : – Vilka är de och vilken roll spelar geografiska faktorer?

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Sofie Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :antidepressiva läkemedel; geografiska faktorer; kommuntyp; NEET; UVAS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) inkluderar 145 000 individer och utgör en stor utmaning för det svenska samhället. Syftet med denna studie var att närmare kartlägga gruppens karakteristika, att undersöka samvariationen mellan kommuner med hög andel UVAS och deras geografiska beskaffenhet samt förskrivning av psykofarmaka. LÄS MER

 3. 3. Mångfald i arbetsmarknaden : Ett osynligt tak för människor med utländsk härkomst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Joel Samuel Asfaha; Can Ahmet Uludag; [2022]
  Nyckelord :Discrimination; recruitment processes; Old boys network; stigmatization and the glass ceiling.; Diskriminering; rekryteringsprocesser; Old boys network; stigmatisering glastaket;

  Sammanfattning : Diskriminering är ett globalt fenomen som i dagens samhälle är oacceptabelt i många länder och kulturer. Det är något som drabbar många människor runt om i världen och många gånger är det av skäl man som person inte kan ändra på. LÄS MER

 4. 4. " Vi vill forma bra vuxna inte bra fotbollsspelare" : Fotbollstränares upplevelser av fotboll som verktyg för att socialt inkluderaoch integrera ungdomar med utländsk härkomst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Edward Klingsbo; Seif Sadeq; Alex Tesfalem; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate football coaches' experience of club life as a tool toinclude and socially integrate adolescents of foreign descent. Additionally the purpose is toinvestigate how football coaches work to include girls of foreign descent. LÄS MER

 5. 5. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kayley Tran; [2022]
  Nyckelord :attityder; djur; djursjukskötare; förmåga att känna; status; studenter; välfärd;

  Sammanfattning : Icke-humana djur utgör en integrerad och viktig del i både samhället som stort och för den enskilda privatpersonen. Djuren används i dag på många olika sätt, där sällskapsdjuren har rollen som en vän eller familjemedlem, medan andra djur används inom livsmedelsindustrin, forskning och för nöjes skull. LÄS MER