Sökning: "utländska banker i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden utländska banker i sverige.

 1. 1. Islamic Banking i Sverige : En studie om hur en islamisk bank skulle kunna marknadsföras och finansieras på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Imad Jaffer; Samir Nabil; [2012]
  Nyckelord :Islamic banking; Marketing; Finance; VI; Bootstrapping; interest; Islamisk bank; Marknadsföring; Finansiering; Ränta; Räntefri ekonomi;

  Sammanfattning : Idag finns det många muslimer i Sverige som inte har ett alternativ vad gäller val av banker som agerar i linje med deras tro där det råder ett förbud mot ränta. Studien ämnar undersöka hur man kan marknadsföra och finansiera en islamisk bank i Sverige, vilka nyckelfaktorer som finns samt vilka som går att använda för en lyckad positionering i den svenska bankmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Finansiering av fastighetsbolag : Analys avseende behovet av alternativ till traditionell bankkredit

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Louise Bergman; Evelina Åkerlind; [2012]
  Nyckelord :Finansiering; fastighetsbolag; obligationer; Basel III; finanskrisen;

  Sammanfattning : De senaste årens oro i världsekonomin har medfört en åtstramning hos kreditinstituten. Innan finanskrisen beviljades kredit till generösa villkor men med skärpningar av regelverk, som Basel III, ställs nu högre krav på bankernas kapitaltäckning. LÄS MER

 3. 3. Transaktioner på den kommersiella fastighetsmarknaden 2011 : Trender och fallstudier

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Abela; Nessrin Qattan; [2012]
  Nyckelord :Fastigheter; Transaktioner; Kommersiella.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att kartlägga några av de största transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden under 2011. Detta år har kännetecknats av lägre transaktionsvolym än föregående år, bland annat på grund av ett osäkrare ekonomiskt läge. LÄS MER

 4. 4. Kreditgivningsprocessen - En studie av Swedbank och Svenska Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Albertsson; Josefine Karlenström; [2010-06-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan år 2008 har världen befunnit sig i ekonomisk kris. Denna kris har drabbat såväl svenska som utländska banker runt om i världen, men i olika grad. LÄS MER

 5. 5. Swedbank - En företagsanalys

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kirdis Damla; Nadjari Nazli; [2009-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: kreditrisk, kreditgivning, finanskris, finansoro, fyrkantsmodell, trekantmodell, SWOT-analys, kreditgivningsprocess, bank, kreditinstitut, Swedbank, Föreningssparbanken, Sparbanksstiftelser, TAS-kommerzbank, Ukraina, IMF, Baltikum, Ryssland, Sverige, etablering, marknad. Bakgrund: Oroligheter på finans- och bankmarknaden leder till finanskris som i sin tur återspeglar kreditrisker samt kreditförluster. LÄS MER