Sökning: "utländska företag i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden utländska företag i sverige.

 1. 1. Ett svenskt styrsystem möter kinesisk kultur -En fallstudie av Volvo Cars produktionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandin; Karin Enström; [2018-06-12]
  Nyckelord :Management control system; cross cultural management; automobile industry; culture differences; chinese culture; chinese workers; globalization; transnational companies TNCs .;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet utländska direktinvesteringar ökar i takt med teknologins utveckling. Det blir allt vanligare att företag använder sig av offshoring eller outsourcing för att uppnå konkurrensfördelar. Volvo Cars är ett multinationellt företag som idag har tre fabriker i Kina. LÄS MER

 2. 2. Possibilities to Reduce the Information Gap between Foreign Investors & the Swedish Real Estate Market : The Importance of Cooperation with an Operating Partner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Nordin; [2018]
  Nyckelord :Swedish real estate investments; foreign investment; operating partner; market specific competence; information gap; Svenska fastighetsinvesteringar; utländska investerare; operativa partner; marknadsspecifik kompetens; informationsklyfta;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to evaluate the importance of availability of operating partners for foreign investors as they decide whether or not to make an investment on the Swedish market. The study will also evaluate if the cooperation with operating partners could contribute to a reduction of the information gap between foreign investors and the Swedish real estate market, and if that could ultimately lead to an increase in the inflow of foreign capital to Sweden. LÄS MER

 3. 3. Fast driftställe – ett för alla, alla för ett? - Svensk beskattningsrätt i ljuset av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; BEPS Åtgärdspunkt Sju; Fast Driftställe; Verksamhet av Förberedande Alternativt Biträdande Art; Beroende Representant; Oberoende Representant; Tax Law; Permanent Establishment; Prepatory or Auxiliary Character; Dependent Agent; Independent Agent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment status is a concept in the income tax law context. The term is defined in the Model Tax Convention of OECD and the Swedish Income Tax Act. The definition has with minor changes remained unchanged since its introduction. LÄS MER

 4. 4. Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Helén Petersson; Tove Sjögren; [2017]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; CSR-activities; board composition; Folksams Index för ansvarsfullt företagande; CSR; corporate social responsibility; CSR-aktiviteter; styrelsesammansättning; Folksams Index för ansvarsfullt företagande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Helén Petersson och Tove Sjögren Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 - juni   Syfte: Under de senaste åren har hållbarhet och företagens sociala ansvar fått allt större uppmärksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter, vi fokuserar på variablerna antalet styrelseledamöter, oberoende styrelseledamöter, kvinnliga styrelseledamöter, VD:n i styrelsen, utländska styrelseledamöter samt förändring över tid. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas den svenska köpcentrummarknaden av utländska aktörer? En studie kring trender och incitament för utveckling av svenska köpcentrum

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nils Eriksson; Philip Steinkeller; [2016]
  Nyckelord :Shopping mall; REIT; trend; Property Management; Facility Management; Portfolio Management; Asset Management; Köpcentrum; REIT; trender; Property Management; Facility Management; Portfolio Management; Asset Management;

  Sammanfattning : Sweden's population is growing every year, and in parallel there is an ongoing adjustment of the trade and retail consumption, within the Nordic area. Today, the development of retail is combined with the development of grandeur shopping malls, with the purpose to attract crowds and retailers. LÄS MER