Sökning: "utländska fordringsrätter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden utländska fordringsrätter.

  1. 1. Beskattning av valutakursförändringar på utländska fordringsrätter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Disa Schulz; [2016]
    Nyckelord :skatterätt; utländska fordringsrätter; kapitalvinstbeskattning; valutakursförändringar; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine Swedish law regarding currency gains and losses. The survey also analyzes Swedish law on receivables in relation to EU law. Another focus of this essay is to study the precedent Holding AB sets for other cases. LÄS MER