Sökning: "utlåning till privatpersoner"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden utlåning till privatpersoner.

 1. 1. From trash to treasure

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :reuse; neighbourhood close; circular business models; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today we wear and tear objects and materials, in line with the linear economy. By instead reusing, the need for new production decreases, and so the extraction of raw materials, greenhouse gas emissions and generation of waste. By increasing the reuse rate, we can strive towards a circular economy and climb EUs waste hierarchy. LÄS MER

 2. 2. Regulation – For better or for worse? : En kvantitativ studie om amorteringskravens påverkan på bolånerådgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Jönsson; Nicole Tholén; [2020]
  Nyckelord :Amortization requirements; Advisor; Mortgage advisor; Stress; Standardized work process; Learning; Change management; Amorteringskrav; Rådgivning; Bolånerådgivning; Stress; Arbetsprocess; Inlärning; Förändringsledning;

  Sammanfattning : Bostad är för de flesta den största investeringen en person gör och finansieras med hjälp av bolån. Bolån medför makroekonomiska risker, till följd av höga skuldkvoter och minskad konsumtion. För att minska dessa infördes år 2016 samt år 2018 amorteringskrav. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 4. 4. High Yield corporate bonds : Now also possible with top funding for real estate through a new type of bond trading

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Keyvan Houshmand; [2013]
  Nyckelord :Corporate Bonds; Bond Trading; Real Estate; Financing; Företagsobligationer; Obligationshandel; Fastigheter; Finansiering;

  Sammanfattning : Bankerna har på senare tid blivit allt mer återhållsamma i sin utlåning riktat mot kommersiella fastigheter. Detta är en utveckling som förväntas att öka i takt med alla nya normer men framförallt regleringar inom bankväsendet. LÄS MER

 5. 5. Bankernas kreditprocess för privatpersoner : En studie om/hur Baselregelverket och andra regelverk har påverkat kreditprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Dalhäll; Cecilia Wass; [2012]
  Nyckelord :Basel I-III; kapitaltäckning; kreditprocess; riskhantering; banker; finanskris;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1990-talskrisen och dagens finanskris har liknande uppkomst som härleds till alltför generös utlåning. Som följd uppkom stora kreditförluster i majoriteten av bankerna. LÄS MER