Sökning: "utlandsfödda studenter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden utlandsfödda studenter.

 1. 1. En inblick i rollerna som ensamstående och studerande moder : En kvalitativ studie om utrikesfödda ensamstående mödrar som studerar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :ikram khalif mohamed; kristina saliba; [2015]
  Nyckelord :ensamstående mamma; student; roll; stigma; utanförskap;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats är att undersöka utlandsfödda mödrars personliga erfarenheter och upplevelser av livet som student och ensamstående förälder. Vi ville få svar på hur mödrar med invandrarbakgrund upplever att vara ensamstående förälder och studenter och hur mödrarna uppfattar att deras barn påverkas av familjens livssituation. LÄS MER

 2. 2. Mångkulturell vägledning : En undersökning om mångkulturell vägledning på Komvux

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sivita Ahmadi; Shireen Mallkoo; [2014]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; mångkulturell vägledning; utlandsfödda studenter; kultur;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mångkulturell vägledning på Komvux i Umeå. Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur vägledarna respektive utlandsfödda studenter upplever mångkulturell vägledning. LÄS MER

 3. 3. Inkompetent svensk eller kompetent invandrare? Jämställdhetsnormens betydelse för utvärdering och anställning av etniskt olika kandidater

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcus Tegnér; Natalie Maria Nilsson; [2007]
  Nyckelord :kategorisering; stereotyper; ingruppsfavoritism; social identitet; jämställdhetsnorm; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fördomar vid rekrytering utgör ett stort problem för utlandsfödda personer i Sverige (Bromé m fl, 1996; Integrationsverket, 2006). För att undersöka namnets (utländskt vs. svenskt) betydelse för hur en arbetssökande (kompetent vs. inkompetent) uppfattas fick 116 studenter bedöma fiktiva CV:n. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering till universitetsstudier : Effekter av studiemedelsreformen 2001

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Cederholm; Elin Zetterlund; [2007]
  Nyckelord :utbildning; studiestödsreform; CSN; humankapital; rekrytering.;

  Sammanfattning : Centrala studiestödsnämnden införde år 2001 en ny studiemedelsreform. Den tid en individ har rätt till studiemedel förändrades inte, men möjligheten till förlängning försvårades. För dem som vill arbeta vid sidan av studierna förbättrades villkoren avsevärt då fribeloppet nästan fördubblades. LÄS MER