Sökning: "utlandsinsats"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utlandsinsats.

  1. 1. Veteranporträttet : En fallstudie kring militarisering på digitala medier

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Gabriel Gustafsson; [2022]
    Nyckelord :Försvarsmakten; kritiska militärstudier; militarisering; militarism; multimodalitet; narrativ; narrativanalys; soldatskap; strategiska narrativ; utlandsinsats; veteran; Veteranporträttet;

    Sammanfattning : This case study acknowledges that militarization on digital media is inadequately studied. A research contribution is therefore created through a narrative textual analysis method informed by strategic narrative theory and research on multimodal meaning-making. LÄS MER