Sökning: "utmätning äganderätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden utmätning äganderätt.

 1. 1. Skuldsättningens påverkan på samboende : En granskning av skuldsättningens juridiska konsekvenser för samboende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sini Sanneder; [2022]
  Nyckelord :Borgenärsskydd; sakrätt;

  Sammanfattning : Ett individuellt ansvar för sina egna skulder kan anses som en självklarhet, men det förekommersituationer där en annans skuldsättning påverkar en annan persons ekonomi. I denna uppsatshar granskats hur makars/sambos skuldsättning påverkas vid bodelning, utmätning ochkonkurs. LÄS MER

 2. 2. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER

 3. 3. Tredje mans rätt vid utmätning : Utgör samäganderättsavtal ett utmätningshinder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Poles; [2018]
  Nyckelord :Utmätning; samäganderättsavtal; tredje man;

  Sammanfattning : För näringsidkare i dagens samhälle är äganderättsskyddet av stor betydelse, synnerligen näregendom ägs med samäganderätt. När en gäldenär inte förmår att uppfylla sinabetalningsförpliktelser kan det leda till att gäldenären får en exekutionstitel mot sig. LÄS MER

 4. 4. Traditionsprincipen : - Bör traditionsprincipen ersättas av avtalsprincipen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Haithem Khudher; Sanne Westin; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; besittningsövergång; besittning; borgenärsskydd; omsättningsskydd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Genom Dir. 2013:28 gav regeringen ett uppdrag till Lösöreköpskommittén den 14 mars 2013 att utreda om det finns långsiktiga och konkreta samhällsekonomiska fördelar med att avskaffa traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen. LÄS MER

 5. 5. Tredje mans förhållande till utmätt lös egendom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lina Hansson; Isabelle Skoglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett samhälle med exekutiv verksamhet är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet till kreditgivning, det är då av vikt att det finns reglering på rättsområdet. I de fall då en gäldenär inte betalar sin fordran kan denne komma att utmätas. LÄS MER