Sökning: "utmaningar innovation offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden utmaningar innovation offentlig sektor.

 1. 1. En Studie Av Förmågan Att Arbeta Innovativt : En svensk kommuns innovationsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Filip Frid; [2021]
  Nyckelord :Innovationsförmåga; innovation; innovationsprocess; tyst kunskap; tid och resurser; struktur systematik; kultur; offentlig sektor; kommun;

  Sammanfattning : Innovation inom offentlig sektor har de senaste åren blivit mer och mer uppmärksammad. I den föränderliga värld vi lever i idag behövs insatser som främjar innovation för att kommuner även i framtiden ska kunna erbjuda efterfrågad standard av välfärdstjänster, samt för att kunna hantera ekonomiska och samhälleliga utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Tre relationer, ett mönster: En implementeringsprocess i offentlig sektor ur ett organisationskulturperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Rignér; [2019-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor står idag inför en rad utmaningar och enligt innovationsrådet finns ett behov av att utveckla strukturer som underlättar spridning av innovationer mellan offentliga verksamheter. Organisationskultur spelar en avgörande roll vid implementering av innovationer. LÄS MER

 3. 3. Stopp i lagens namn! : En studie om förändringsarbete inom ramen för digitalisering på Polismyndigheten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lina Modin Svedberg; Charlotte Törnkvist; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; e-government; change management; public sector; government; operational business; Digitalisering; e-förvaltning; förändringsarbete; offentlig sektor; myndighet; operativ verksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering är ett utav de mest diskuterade ämnena i dagens samhälle och det har förändrat organisationer likt ingen tidigare innovation. Förändringar är inte alltid lätta att hantera och kan skapa problem oavsett hur välplanerade de är. LÄS MER

 4. 4. BLOCKCHAIN SOM RESURS INOM OFFENTLIG SEKTOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Filip Janjic; Gentrit Hasanaj; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Möjligheter; Utmaningar; Digital transformation; Innovationer; Possibilities; Challenges; Innovations;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig inte längre på en världsledande position inom digital förvaltning: något man har som mål att vara. Studier om digital förvaltning har påvisat att Sverige var lägst placerade av de nordiska länderna när det kommer till användarvänlighet, transparens och säkra e-tjänster. LÄS MER

 5. 5. The Actualization of Innovation : A case study on how the district administrations in the City of Stockholm actualize innovation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ismet Omerovic; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Innovation process; Public sector; Barriers to innovation.; Innovation; Innovationsprocesser; Offentlig sektor; Barriärer för innovation.;

  Sammanfattning : As innovation plays a predominant role in gaining competitive advantage, profit driving companies within the private sector have found ways to use innovation to succeed on the market. Although the public sector works according to a different set of logic, the demand for innovation within the public sector has been found to be growing due to increasing user needs, as well as increasing expectations on the effectiveness, availability and the quality of the public services. LÄS MER