Sökning: "utmaningar"

Visar resultat 1 - 5 av 11615 uppsatser innehållade ordet utmaningar.

 1. 1. Energikrisens inverkan på lönsamheten och framtida investeringar En empirisk studie av energikrisens inverkan på tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Jungmark; Alexander Wahlberg; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt de komplexa sambanden mellan energikrisen och dess konsekvenser för lönsamheten och investeringsstrategierna för tillverkande företag. Genom 6st intervjuer har vi fördjupat oss i hur företag, med avstamp i energikrisen, omvärderat planerade investeringar och omstrukturerat sina verksamheter för att möta de utmaningar de ställts inför. LÄS MER

 2. 2. Finansiering i motvind En tvåsidig analys av förändringar i finansieringsmöjligheter och investeringsstrategier under ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsén; Ibrahim Chit; Oskar Block; [2024-03-06]
  Nyckelord :riskkapital; startups; venture capital; corporate venture capital; ekonomisk osäkerhet; investeringsstrategier; affärsmodeller; kognitiva biaser;

  Sammanfattning : I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet har både riskkapitalister och startups på den svenska marknaden konfronterats med betydande utmaningar och möjligheter. Denna studie beskriver och förklarar den dynamiska interaktionen mellan dessa två akörer, samt hur de anpassar sig till skiftande ekonomiska förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Den automatiserade läkaren: Räddaren i nöden eller en juridisk huvudvärk?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ara Haydar; [2024-03-05]
  Nyckelord :AI; AI-system; bias; cancerdiagnostik; CRT; GDPR; personuppgifter; tech law;

  Sammanfattning : På senare tid har artificiell intelligens (AI) blivit en betydande komponent inom cancerdiagnostik, där den används för att förutse, automatisera och förbättra kritiska processer. Trots dessa fördelar reser sig komplexa juridiska utmaningar i samband med den ökande användningen av AI inom detta område, främst på grund av att lagstiftningen ännu inte har anpassats till den snabba teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Prinsessklänningar och riddarborgar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lodin; Lovisa Bergström; [2024-02-29]
  Nyckelord :Genus; Kön; Makt; Normer; Inflytande; Material; Miljö; Leksaker; Förskola;

  Sammanfattning : Utformandet av den fysiska inomhusmiljön i förskolan, och de material och leksaker som finns där, kan ses som en bidragande faktor till barns möjligheter till utveckling, lek och lärande. I studien synliggörs hur förskolepedagogernas uppdrag att utforma miljön kan innebära både möjligheter och utmaningar, när olika individuella värderingar och förskolans styrdokument ska samverka. LÄS MER

 5. 5. Hur kan vi ta vara på den pedagogiska måltidens möjligheter? Ett utvecklingsarbete om barns samtal i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annefrid Möller; [2024-02-29]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; sociokulturellt perspektiv; interaktion; kvalitativ studie; appropriering; scaffolding; proximal utvecklingszon;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete belyser förskollärarens sätt att ta vara på måltiden som ett redskap till en pedagogisk samtalsstund. Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka om språkliga förhållningssätt kan skapa möjligheter till samtalsstöttning och språkliga utmaningar hos barnen även under måltiden samt pedagogernas sätt att svara upp till samtalsinviter, om fördjupande frågor ställs och om alla barn har samma möjlighet till talutrymme. LÄS MER