Sökning: "utmattning"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet utmattning.

 1. 1. VI HANN INTE GÖRA EN STOR FIN PLAN - En kvalitativ studie om Covid-19-pandemins effekter på hotellanställdas upplevda arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Aida Finström; Felicia Lindgren; [2020-08-26]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; hotellbranschen; kommunikation; kris; psykosocial arbetsmiljö; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Fallstudien ämnade undersöka hur konsekvenserna av Covid-19-pandemin harpåverkat arbetsmiljön, främst den psykosociala, inom hotellbranschen. Merspecifikt har syftet varit att undersöka hur personalen påverkats av hotellenskrishantering, med ett särskilt fokus på upplevelsen av stöd ochledningsgruppernas kommunikationsstrategi. LÄS MER

 2. 2. ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Backe; Niclas Lindgren; [2020-07-24]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; stressrelaterad ohälsa; utmattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom till följd av psykisk ohälsa är ett stort växande problem i dagens samhälle, vilket bidrar till sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Denna patientgrupp förblir ofta i lång rehabilitering. LÄS MER

 3. 3. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
  Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

  Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

 4. 4. Analys och optimering av transmissionslina till ett vinschbaserat vågkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :O’bryan Gaete; William Bruksås Nybjörk; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; HMPE; Transmission line; Wave power plant; HMPE; Transmissionslina; Utmattning; Vågkraftverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar sig till att undersöka olika konceptuella lösningar utav en transmissionslina för ett vågkraftverk. De tre olika konceptuella lösningarna är; ett rep av materialet HMPE (High Modulus Polyethylene), en transmissionslina baserad på KONE Ultrarope samt en transmissionskedja baserad på elastomera lager. LÄS MER

 5. 5. Materialoptimering av Kranbom och Framtagning av Provstav : Ett undersökande arbete mot högcykelutmattning av kallformade ståldetaljer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonathan Jansson; [2020]
  Nyckelord :Fatigue; High cycle fatigue; Crane optimazation; Cold-formed steel profiles; Cold-formed steel; Utmattning; Högcykelutmattning; Kranoptimering; Kallformade stålprofiler; Kallformat stål;

  Sammanfattning : Utmattning av stålmaterial är ett fenomen som varit känt i närmare 190 år men trots det är det fortfarande långt ifrån helt utforskat. Utmattningsegenskaper hos grundmaterial och svetsar är idag relativt utforskat, medan områden som utmattningsegenskaper hos kallformade stålprofiler fortfarande mer eller mindre är outforskat. LÄS MER