Sökning: "utomparlamentarisk socialarbetare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden utomparlamentarisk socialarbetare.

  1. 1. Skitsystem. En kvalitativ undersökning om upplevelser och erfarenheter av att arbeta som socialarbetare i offentlig sektor och vara delaktig i en utomparlamentarisk vänsterrörelse

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Christian Andersson; Olga Rosengren; [2011-11-18]
    Nyckelord :Motstånd; makt; diskurser; identitet; socialt arbete;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka konsekvenser och eventuella konflikter av att vara anställd i en offentlig verksamhet och att samtidigt vara politiskt aktiv inom utomparlamentariska vänsterrörelser där man arbetar utifrån en långtgående kritik av olika systemorättvisor. Frågeställningarna tar upp hur man som socialarbetare inom offentlig sektor kan utöva motstånd inom och utom arbetet och vad konsekvenserna av motståndet blir, hur socialarbetare förhåller sig till den eventuella konflikt som detta motstånd leder till och hur det påverkar identitet/självbild att vara i motståndsposition. LÄS MER