Sökning: "utopi"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet utopi.

 1. 1. The Green and Just City? Discourses on urban greening in local sustainability planning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Ullström; [2019]
  Nyckelord :urban greening; sustainability planning; justice; critical discourse analysis; Fairclough; Social Sciences; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the realm of urban planning, urban greening – the creation or restoration of green spaces in cities – has risen as an attractive approach for policy-makers and planners engaged in sustainability. As the benefits of urban greening are many, from social and cultural to environmental and economic, it has become positioned as a win-win solution to several urban challenges related to sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Berekraftig destinasjonsutvikling - moglegheit eller utopi?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dugstad Jarand Holtekjølen; [2019]
  Nyckelord :Tourism; Citizens participation; Urban planning; sustainable development; Norway; Aurland; Arnstein s ladder of participation;

  Sammanfattning : This thesis concerns itself with citizen participation and sustainable tourism, applied on the case study development in the tourism destination Aurland. The development of the sustainable tourist destination Aurland, is one of many predevelopment project in Norway aiming at development, Competence partner Development partner and Marked partners . LÄS MER

 3. 3. Att dela helhetssyn : en vetenskaplig essä på jakt efter ett svårfångat begrepp i sjukvården

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ingela Frän; [2019]
  Nyckelord :Holistic view; holism; health; ageism; physiotherapy; health care; geriatric care; practical knowledge; phronesis; hermeneutics; phenomenology; existentialism; New Public Management NPM ; ethics; reflection.; Helhetssyn; holism; hälsa; ålderism; fysioterapi; sjukvård; äldreomsorg; praktisk kunskap; fronesis; hermeneutik; existentialism; New Public Management NPM ; etik; reflektion.;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä undersöker jag begreppet helhetssyn som ord, dess historiska utveckling inom hälso- och sjukvård, hur det uppfattas inom aktuell forskning samt ur ett filosofiskt perspektiv. Fenomenologi, hermeneutik och existentialism utgör det filosofiska ramverket och jag låter dessa teorier gå i dialog med gestaltade berättelser från mitt yrkesutövande som fysioterapeut men också med mina reflektioner och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Utopi eller dystopi? : Föreställningar kring artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jessica Hörnsten; Niclas Lindgren; Simon Skidmore; [2019]
  Nyckelord :Informatik; ai; artificiell intelligens; teknologiska föreställningar;

  Sammanfattning : This report is an investigation of the technological frames of Twitter users, regarding the phenomenon Artificial Intelligence. Tweets were collected as data and emotions were extracted through sentiment analysis. These emotions regarding AI were categorized using genre theory, more specifically Rob Klings (1994) genre conventions. LÄS MER

 5. 5. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Åberg; [2018]
  Nyckelord :gravar; tro; gravromantik; heliga lundar; Eden; Arkadien; Millesgården; Jacobsberg; Rosersberg; mortalitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. LÄS MER