Sökning: "utrangerad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utrangerad.

  1. 1. Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Hanna Nordin; [2011]
    Nyckelord :gravstenar; gravanordning; gravvård; gravplatser; återvinning; lapidarium; begravningsplatser; kyrkogårdar; utrangerad; stenkross;

    Sammanfattning : Kyrkogårdar och begravningsplatser är viktiga platser, inte minst för vårt kulturarv. De är platser där bitar av vår historia finns bevarad. Genom att se på gravstenar kan vi få en bild av hur utformningen av gravstenarna har utvecklats genom åren och vilka människor som levt i bygden. Varje gravsten har en egen historia att berätta. LÄS MER