Sökning: "utrikes födda"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden utrikes födda.

 1. 1. En villkorad integration. Om utrikes födda bussförare och deras upplevelse av strukturell och social integration. SQ4562, Vetenskapligt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olof Lindqvist; [2021-06-15]
  Nyckelord :utrikes födda; makt; integration;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetsmarknad och arbetsvillkor bidrar till en social integration för utrikes födda bussförare. För att göra detta användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att vårda patienter med annan språktillhörighet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Petersson; Nanna Brown; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; språkliga barriärer; transkulturell omvårdnad; tolk; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid årsskiftet 2019 var antalet utrikes födda i Sverige över två miljoner. Invandringens kraftiga tillväxt gör att patienter med annan språktillhörighet blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. "Dom gör ingenting för att lösa problemen på Norrby” : En kvalitativ intervju undersökning om hur myndigheter och organisationer arbetar för att motverka segregationen på Norrby

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hadi Ram; Asra Hussein; [2021]
  Nyckelord :Segregation; Integration; Authorities; Social Exclusion; Immigration Policy; Foregein born; Social networks; Segregation; Integration; Myndigheter; Social exkludering; Invandringspolitik; Utrikes födda; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : The thesis is based on examining how authorities and organizations work to counter segregation in Norrby and to integrate citizens into society. To get the question answered, semistructured interviews were used, where different officials from each authority and organization were digitally interviewed about how their workplace works to counter segregation and integrate citizens into society. LÄS MER

 4. 4. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 5. 5. "Who Plays Basketball and Who Sails?" : Exploring social infrastructure as a facilitator for sense of community and social capital among immigrants in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sara Majkic; [2021]
  Nyckelord :loneliness; social capital; sense of community; social infrastructure; immigrants;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har ofrivillig ensamhet rapporterats i allt högre utsträckning runt om i världen, och inte minst bland stadsbor. I Sverige utgör utrikes födda en av de grupper som i högre grad än genomsnittet uppges erfara ofrivillig ensamhet i flertalet undersökningar. LÄS MER