Sökning: "utrikesfödda"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet utrikesfödda.

 1. 1. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
  Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

  Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER

 2. 2. Utrikesfödda kvinnor i förvärvslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amina Abboud; [2019]
  Nyckelord :intersectionality; foreign born; hierarchy; gender; ethnicity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The statistics shows that foreign-born women are the group where the lowest percentage of people are employed and the only group where unemployment increases in Sweden. The purpose of this study was to explore how foreign-born women’s experience of supportive and obstructive factors in connection with gainful employment in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete : En utvärdering av Luleå Kommuns projekt "Workplace Luleå"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Utrikesfödda kvinnor; arbetsmarknad; integrationsmodell; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt projektet Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i projektet aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. Till utvärderingen har kvalitativa intervjuer, forskningsartiklar och litteratur som är aktuell inom ämnet använts. LÄS MER

 4. 4. Att förstå det lästa : En kvantitativ studie av läsförståelse med fokus på personer med utländsk utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Öhman; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; läsning; läsförståelse; LÄS-prov; högskoleprovet; utländsk utbildning;

  Sammanfattning : En välutvecklad läsförståelse är bland annat betydelsefull för skolframgång. Mot bakgrund av att andelen utrikesfödda har ökat i Sverige, har den svenska befolkningen numera varierande språkkunskaper och utbildningsbakgrunder. LÄS MER

 5. 5. Den relativa matchningseffektiviteten i Sveriges län : En stokastisk frontanalys av den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Max Stenman Braarup; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Matchning på arbetsmarknaden är av intresse att analysera då eventuella problem kan vara tecken på friktioner på arbetsmarknaden. En väl fungerande matchning ger högre sysselsättning, lägre arbetslöshet och kortare arbetslöshetstider. LÄS MER