Sökning: "utrikespolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet utrikespolitik.

 1. 1. Demokrati och autokrati i kris: : en komparativ analys av Sverige och Irans inrikes- och utrikespolitik under Coronavirusets utbrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Valdemar Holt; [2020]
  Nyckelord :Sverige; Iran; demokrati; autokrati; coronavirus; inrikespolitik; utrikespolitik;

  Sammanfattning : Sweden and Iran are faced with a similar societal crisis following the outbreak of the new Coronavirus but are in many ways fundamentally different countries. Using the MSSD (Most Similar System Design) the study aims to explore similarities and differences in crisis management between the two countries through a comparative analysis of certain facets within domestic (education, freedom and rights) and foreign policy (migration and international relations). LÄS MER

 2. 2. Feministisk utrikespolitik? ja ⎕ nej ⎕ kanske ⍁ : En idéanalys av utredningen om ett tillträde till TPNW

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Olsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Feministisk säkerhetsteori; Realism; Kärnvapen; Feministisk utrikespolitik; TPNW;

  Sammanfattning : This bachelor thesis takes off in Sweden's declared feminist foreign policy and how these ideas are found in relation to nuclear weapons. Traditional security policy today is characterized by a realistic perspective where states' power and security are placed at the top of the agenda. LÄS MER

 3. 3. Kan läroböcker öka elevernas deltagarkompetens i EU-frågor? : En kvalitativ studie om hur samhällskunskapsböcker skildrar EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :David Kälveus; [2020]
  Nyckelord :EU-undervisning; läromedelsanalys; deltagarkompetens; politisk kunskap; systemtilltro; polity; policy; politics; inrikespolitik och utrikespolitik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate whether schoolbooks in social science contribute to the development of students' participate competence regarding to politics. To succeed in this, the books need to cover political knowledge on the basis of three dimensions (polity, policy and politics). LÄS MER

 4. 4. Den (icke-) feministiskautrikespolitiken : En kvalitativ textanalys av den feministiska utrikespolitiken jämförd mot feministisk teori i internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Edvinn Gashi; [2020]
  Nyckelord :Feminism; utrikespolitik; vapenexport; migration; bistånd; säkerhet; kvinnor; internationella relationer; diplomati; Förenade arabemiraten; Palestina;

  Sammanfattning : In late 2014, Sweden became the first country in the world to adopt what it described as ”feminist foreign policy”. This was immediately met by both praise and criticism. LÄS MER

 5. 5. Farliga förbindelser: Betydelsen av vänskap, status och suveränitet i diskussioner om svensk allianspolitik 1680–1683

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Viggo Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Tidigmodern utrikespolitik; Bengt Oxenstierna; Magnus Gabriel de la Gardie; Karl XI; vänskap; status; suveränitet; furstesamhälle; riksrådet; Early modern foreign policy; Charles XI of Sweden; friendship; sovereignty; society of princes; Swedish council of the realm; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The present study examines the discussions about alliance policy in the Swedish council of the realm 1680-1683. Taking issue with earlier research that has portrayed the Swedish foreign policy during this period in realist terms, the study instead uses the concepts of friendship, status and sovereignty to give context to the arguments used by the council when discussing alliance partners. LÄS MER