Sökning: "utrymning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet utrymning.

 1. 1. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 2. 2. Brandskyddssituationen i bostäder som marknadsförs åt äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecca Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Fire-safety in homes; individually adapted fire-safety; fire-safety for elderly; Swedish fire-safety regulations.; Brandskydd i bostäder; individanpassat brandskydd; brandskydd för äldre; brandskydd i BBR.;

  Sammanfattning : I Sverige styrs det förebyggande brandskyddsarbetet sedan 2010 av en nollvision som lyder: ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. Utvecklingen av antalet dödsbränder har stadigt minskat under lång tid och ligger nu på runt 100 dödsfall i brand varje år. LÄS MER

 3. 3. Simulation and evaluation of strategies for emergency evacuation of high-density crowds

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Peterson; Emil Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is of great importance to be able to quickly evacuate big crowds from venues such as concert arenas. This paper investigates and compares three different strategies for emergency evacuation of big crowds, based on frequently occurring phenomenons in evacuation, namely: To go for the closest possible emergency exit, to go for the main exit, meaning the way you came in, or to go for an emergency exit you have been given before the need for evacuation arises. LÄS MER

 4. 4. A Comparison between two different Methods to Verify Fire Safety Design in Buildings

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Ronstad; [2017]
  Nyckelord :Fire Safety Engineering; Verification; SP; Probabilistic method; Scenario analysis; Performance-Based;

  Sammanfattning : In today’s Nordic construction industry, it is difficult for new and innovative building solutions to be introduced due to prescriptive and inflexible regulations. Trading products and services cross-border is something that could loosen the tough market, but this is not possible due to the lack of common international frameworks that is performance based with the possibility to perform fire safety engineering. LÄS MER

 5. 5. Utrymning i spårtunnel på upphöjd gångbana : Svaga ljusförhållandens effekt på förflyttningen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mikaela Tingestedt; Jonas Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Evacuation; evacuation trial; tunnel; elevated walkway; low light conditions; movement; person speed; person flow; Utrymning; utrymningsförsök; spårtunnel; upphöjd gångbana; svaga ljusförhållanden; förflyttningshastighet; personflöde; gångformationer;

  Sammanfattning : Evacuation of trains in tunnels is currently taking place in diverse ways. One of the methods implies that passengers leave the train along the railways on elevated walkways. The knowledge about the impact of elevated walkways on the safety level is today very limited. LÄS MER