Sökning: "utrymningsskylt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet utrymningsskylt.

 1. 1. Förskolebarns kunskaper om brand och utrymning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; brand; utrymning; utbildning; utbildningsmaterial; utrymningslarm; utrymningsskylt; brandvarnare; larmnummer; intervju; räddningstjänst; Pre-school; children; fire; evacuation; education; educational material; evacuation signal; evacuation sign; smoke alarm; emergency number; interview; rescue service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Young children have been identified as particularly exposed to fires. This study aims at investigating pre-school children's level of knowledge about fire and evacuation and if the level of knowledge increases after an education. The aim has also been to present guidelines of how educational materials for children of that age should be designed. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :Dynamic way-finding system; evacuation system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 3. 3. Utrymning ur höga byggnader - En studie om utrymningslarmets effekt på människors initiala val av utrymningsväg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Linnéa Hjelte; Anna Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Evacuation; Emergency egress elevator; High-rise buildings; Tall buildings; Voice alarm; Evacuation alarm; Influencing factors; Initial choice of escape route; Exit choice; Decision making; Risk perception; Human Environment Interaction; SPSS; Utrymning; Utrymningshissar; Höga byggnader; Utrymningsmeddelande; Utrymningslarm; Påverkande faktorer; Initialt vägval; Val av utrymningsväg; Riskperception; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether people tend to escape by stairs or by emergency egress elevator when both are available in a high-rise building. It is also investigated whether the evacuation alarm has an impact on people’s exit choice. LÄS MER

 4. 4. Guidance signs – for everyone? A study on the use and interpretation of the evacuation sign to route adapted for people with movement disabilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Josefin Haglund; Mattias Eriksson; [2015]
  Nyckelord :riktlinjer; frångänglighet; tillgänglighet; vägledande markering; pionjärarbete; publika byggnader; rullstol; utrymningsplats; rörelsenedsättning; funktionsnedsättning; utrymningsskylt; guidelines Utrymning; accessibility; guidance sign; pioneering work; public buildings; wheelchair; evacuation point; disability; evacuation sign; Evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this project is to evaluate the sign to evacuation routes that are adapted for people with a disability. The goal is to shed light on problem areas when the sign is used as well as in planning with evacuation signs. LÄS MER

 5. 5. Utrymningsskyltar - Vilka faktorer påverkar om en utrymningsskylt är lätt att uppfatta eller ej?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Ellinor Fransson; [2008]
  Nyckelord :utrymningsskylt; utrymning; luminans; kontrastförhållande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A literature study, where factors affecting the ability to perceive an exit sign, was done. The conclusions showed a great need of experiments and the contrast between the sign and surrounding luminance were chosen to be studied in different environments. LÄS MER